„Ukážeme cestu k energetické gramotnosti“,

16.06.2013 /

…říká profesor Pavel Noskievič, uznávaná energetická autorita z Výzkumného energetického centra VŠB-TU v Ostravě a předseda dozorčí rady Moravskoslezského energetického klastru.


Pane profesore, v roce 2013 přichází Váš Moravskoslezský energetický klastr s novým projektem „Energetická gramotnost“. Řekněte nám, prosím, co je jeho cílem. 
Energie, její produkce, přeměna a užití, významně ovlivňuje náš každodenní život a prostředí, ve kterém se pohybujeme. Spolehlivá a dostupná energie je základním kamenem moderní společnosti a její spotřeba vytrvale roste, což už někdy začíná být na pováženou. Nový projekt jsme záměrně nazvali „Energetická gramotnost“, neboť právě vědomosti a znalosti by nás všechny mohly přivést k hospodárnějšímu nakládání s energií. Jsem přesvědčen, že je to mnohem spolehlivější cesta k efektivní energetice než vydávání stále podrobnějších směrnic a nařízení. Vzdělávání v oblasti energie by mělo pokrývat oblasti zdrojů a produkce energie, životního prostředí a samozřejmě také všechny ekonomické souvislosti. Energeticky uvědomělý občan hospodaří s energií rozumně proto, že pochopil smysl takového počínání a vyplatí se mu to, a ne proto, že je mu to nařizováno. Energetické vzdělávání by mělo ovlivnit postoje lidí a přimět je ke změně zažitých návyků, protože doba levné energie pro každého již skončila. Náš klastr v současné době pracuje na projektu nazvaném „Energeticky nezávislý kraj“ a téma energetické gramotnosti s jeho koncepcí přirozeně souvisí. Přinést více rozumu do tolik diskutované energetické problematiky se určitě vyplatí.


Jakými prostředky chcete lidi „energetické gramotnosti“ učit?
Připraveny jsou informační brožury, další informace budou k dispozici na webových stránkách www.energetickagramotnost.cz, ale nejvíce se lidé dozvědí od lektorů na vzdělávacích seminářích a workshopech. Ty budou probíhat v květnu, v červnu a v září letošního roku a uskuteční se v budově, kterou jsme vybrali pro její výjimečnou energetickou úspornost. Návštěvníci kursů budou mít možnost si budovu prohlédnout, seznámí se s jejím provozem a technickým zázemím a dostane se jim také odborného výkladu. Chceme, aby byla výuka z velké části prakticky zaměřena, aby byla poutavá a zábavná. Zveme všechny, kteří chtějí být energeticky gramotní. K tomu, aby se naše energetika smysluplně rozvíjela, potřebuje Česká republika nejen kvalitní odborníky, ale též energeticky gramotnou veřejnost.


Co konkrétního lidé na seminářích a workshopech uslyší?
Připravené písemné materiály mají názvy Energie a život, Energetika 21 a Energetická náročnost budov. Na seminářích budeme přednášet o významu energie a její roli v současném světě, zdrojích energie a jejich využívání a o vlivu energetiky na životní prostředí. Návštěvníci seminářů dostanou informace o zdrojích energie, možnostech, přednostech a slabinách dnes tolik diskutovaných obnovitelných zdrojů, úsporách energie a možnostech snižování nákladů na ni, či o tom, jak naplňovat moudré heslo „Země k životu“. Chceme, aby byly semináře maximálně praktické a konkrétní, aby například naučily účastníky, jak porozumět své faktuře za elektřinu a teplo, nebo jak snižovat energetickou náročnost vlastního bydlení. Lektoři na to budou připraveni.


Kde se lidé o programu výuky „energetické gramotnosti“ dozví?
Informace o možnostech absolvování vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na energetickou gramotnost a o projektu „Energeticky nezávislý kraj“ může široká veřejnost získat pomocí informačních panelů, propagačních plakátů a letáčků, které budou umístěny v prostorách veřejných institucí a v hromadných prostředcích. Upoutávku na náš projekt lidé uslyší také v rádiích a v televizi. O projektu budou informovat články v novinách a časopisech a také internetové stránky www.energetickagramotnost.cz, na kterých bude také možné nalézt informace o datech konání a zaměření jednotlivých seminářů  a workshopů.


„K tomu, aby se naše energetika smysluplně rozvíjela, potřebuje Česká republika nejen kvalitní odborníky, ale také energeticky gramotnou veřejnost“, říká profesor Noskievič.

Autor příspěvku:

GRAND REAL CITY s.r.o. je největší vydavatelství v ČR zaměřené na realitní trh. Vzniklo v roce 2016 sloučením dvou velikánů REALCITY a GRAND REALITY a je součástí skupiny SCANDAL MEDIA HOUSE. Naše produkty působí na českém trhu již od roku 2001. Máme 16 let zkušeností a komplexní přehled o realitním trhu. Díky tomu jsme propojili jedinečným konceptem zájemce o nemovitost s profesionálními službami realitních kanceláří skrze časopis GRAND REALCITY ve stojanech zdarma. Vznikl tak nový komunikační kanál, který jsme dále propojili s moderními médii. Nabídky realitních kanceláří tak můžete najít v časopise GRAND REALCITY, na realitním serveru www.realcity.cz nebo i v aplikacích pro chytré telefony.

Google+