Zateplovací systémy aneb úspora energie

05.12.2013 /

V současnosti s neustálým růstem cen energií nabývají na významu otázky typu: Jak snížit spotřebu energie? Lze dosáhnout úspory energie? A jelikož převážnou většinu energie spotřebujeme na topení, je rozumné hledat řešení právě v této oblasti. U velkého množství domů dochází k výrazným únikům tepla z důvodu jejich nedostatečného zateplovacího systému. Chybějící zateplovací systém s sebou přitom nese nejen velké tepelné ztráty a stále vyšší náklady na topení, ale i riziko poruch zdiva v důsledku jeho promrzání.

Druhy izolačních materiálů používaných v zateplovacích systémech

 • Pěnový polystyren

Pěnový polystyren patří k cenově nejdostupnějším izolačním materiálům. Dnes je často nahrazován modernějšími materiály, které překonaly některé záporné vlastnosti pěnového polystyrenu. Zateplovací systémy s deskami z tohoto materiálu totiž špatně odolávají UV paprskům a působení organických nátěrů, tmelů a rozpouštědel včetně jejich par. Předností pěnového polystyrenu je ovšem dlouhodobá odolnost vůči zvýšeným teplotám a schopnost tlumení nárazů. Z tohoto důvodu se u nás pěnové polystyreny více používají v obalové technice. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům však ze stavebnictví dosud nevymizely.

 • Pojená minerální vlákna

Desky z minerálních vláken mají podobné izolační vlastnosti jako z pěnového polystyrenu, daleko lépe však chrání před hlukem. Velice důležitá je rovněž poměrně vysoká odolnost proti požáru a mechanickému zatížení. Příznivé vlastnosti se ale na druhé straně promítají do cenové hladiny, která je podstatně vyšší. Desky z pojivých minerálních vláken se používají v zateplovacích systémech vyšších budov, nejsou vhodné do vlhkého prostředí.

 • Vytlačovaný (extrudovaný) polystyren

Vytlačovaný polystyren patří k nejkvalitnějším, ale také nejdražším izolačním materiálům. Jeho předností jsou lepší mechanické vlastnosti, praktická nenasákavost a výrazně nižší tepelná vodivost. Proto se dobře uplatňuje v zateplovacích systémech pro vlhčí místa, jako jsou konstrukce pod terénem, místa kolem okapů a s odstřikem dešťové vody, dále ostění okolo oken nebo sokly balkónů, teras a lodžií, které navazují na zateplenou podlahu.

Povrchové úpravy jistí zateplovací systémy

Každý zateplovací systém musí být ještě zajištěn povrchovou vrstvou, která ho dlouhodobě chrání před vnějšími, především meteorologickými vlivy. Současně však díky své struktuře, barevnosti a jedinečnému designu plní povrchová úprava zateplovacího systému také funkci dekorativní.

 • Omítky

Omítky patří k nejvíce využívaným povrchovým úpravám zateplovacích systémů a rozdělují se převážně podle použitých pojivových složek. Každý typ omítky má své specifické vlastnosti, podle nichž je vybírán pro tu kterou stavbu.

Disperzní omítka

Hlavní pojivovou složkou jsou disperze syntetického polymeru ve vodě, které tvoří při zasychání film. Jejich předností je pružnost, odolnost proti vodě a možnost namíchání široké škály barevných odstínů.

Silikátová omítka

V tomto případě je převažujícím pojivem anorganické vodní sklo reagující se složkami vrstvy pod omítkou. Využívají se všude tam, kde je kladen důraz na odolnost proti zašpinění, vysokou propustnost vodní páry a minimální obsah organických látek.

Silikonová a silikon-disperzní omítka

V obou omítkách jsou pojivovou složkou disperze syntetického polymeru, promísené v optimální kombinaci s vodou a silikonovou pryskyřicí. Stejně jako v předchozím případě se i tyto omítky využívají v případech, kdy je vyžadována odolnost proti zašpinění a propustnost vodních par. Kromě toho je ovšem můžeme využít i u staveb, kde je kladen požadavek na vodoodpudivost.

Mozaiková omítka

Slouží pro konečnou povrchovou úpravu minerálních, disperzních ale i jiných podkladů. Jsou to směsi barevných kamínků s bezbarvým pojivem. Jejich použití je široké, a to díky jejich perfektnímu vzhledu a bohaté nabídce barevných variací. Po vytvrzení jsou mozaikové omítky vysoce omyvatelné a odolné vůči alkaliím, posypovým solím, vlivům povětrnosti i nárazu. Proto jsou vhodné například i na odizolované podezdívky plotů, soklové části domů, vchodů do budov, ale i dekorativních řešení interiérů.

 • Obklady

Obklady se používají obvykle na obložení spodní části domů, respektive spodní části zateplovacích systémů, kde jsou nejenom dobrou ochranou proti zašpinění a vodě, ale plní též funkci estetickou. Nejpoužívanější jsou keramické obkládačky a pásky, které musí být mrazuvzdorné.

Jaké přínosy mají zateplovací systémy?

 • Zateplovacím systémem se sníží výdaje na vytápění objektu, což je jedna nejnákladnějších položek provozních nákladů
 • Zateplovacím systémem dojde ke snížení spotřeby energie potřebné na vytápění objektu. Poté je možno instalovat menší, levnější zdroj tepla
 • Sníží se zatížení otopného systému. Otopný systém je možno provozovat při menším teplotním spádu
 • Přínosy ze zateplení mají trvalý, dlouhodobý charakter
 • Zateplovací systém může odstranit kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Ta bývá často jedna z příčin vzniku a růstu plísní
 • Zateplovacím systémem se sníží riziko poruch povrchových úprav konstrukcí vlivem promrzání či přehřívání
 • Vnějším zateplovacím systémem se plně využijí akumulační vlastnosti budovy. Sníží se nejen tepelné ztráty v chladných obdobích, ale také přehřívání budovy v letním období
 • Snížení tepelných ztrát je také základem pro efektivní využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie
 • Může odstranit příčinu přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí
 • Zateplovací systémy příznivě ovlivňují vnitřní vlhkostní režim konstrukce
 • Zateplovací systémy chrání původní povrch např. zamezení koroze výztuže, karbonace betonu
 • Dochází ke zkvalitnění architektonického vzhledu

Dělení zateplovacích systémů

Zateplovací systémy můžeme rozdělit na dva základní systémy, a to vnější zateplovací systém a na vnitřní zateplovací systém. Je třeba zdůraznit, že účinnější, a tudíž i daleko více používané, jsou zateplovací systémy vnější. Téměř výhradně jsou využívány při realizaci nových staveb, ať už se jedná o rodinné domky, nebo obytné bloky. Vnitřní zateplovací systémy se pak používají většinou k zateplování historických objektů typu secesních vilek a činžovních domů, kde nelze zasahovat do venkovní úpravy.

Zateplovacím systémem se sníží výdaje na vytápění objektu, což je jedna nejnákladnějších položek provozních nákladů

Zateplovacím systémem dojde ke snížení spotřeby energie potřebné na vytápění objektu. Poté je možno instalovat menší, levnější zdroj tepla

Sníží se zatížení otopného systému. Otopný systém je možno provozovat při menším teplotním spádu

Přínosy ze zateplení mají trvalý, dlouhodobý charakter

Zateplovací systém může odstranit kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Ta bývá často jedna z příčin vzniku a růstu plísní

Zateplovacím systémem se sníží riziko poruch povrchových úprav konstrukcí vlivem promrzání či přehřívání

Vnějším zateplovacím systémem se plně využijí akumulační vlastnosti budovy. Sníží se nejen tepelné ztráty v chladných obdobích, ale také přehřívání budovy v letním období

Snížení tepelných ztrát je také základem pro efektivní využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Může odstranit příčinu přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí

Zateplovací systémy příznivě ovlivňují vnitřní vlhkostní režim konstrukce

Zateplovací systémy chrání původní povrch např. zamezení koroze výztuže, karbonace betonu

Dochází ke zkvalitnění architektonického vzhledu

Autor příspěvku:

GRAND REAL CITY s.r.o. je největší vydavatelství v ČR zaměřené na realitní trh. Vzniklo v roce 2016 sloučením dvou velikánů REALCITY a GRAND REALITY a je součástí skupiny SCANDAL MEDIA HOUSE. Naše produkty působí na českém trhu již od roku 2001. Máme 16 let zkušeností a komplexní přehled o realitním trhu. Díky tomu jsme propojili jedinečným konceptem zájemce o nemovitost s profesionálními službami realitních kanceláří skrze časopis GRAND REALCITY ve stojanech zdarma. Vznikl tak nový komunikační kanál, který jsme dále propojili s moderními médii. Nabídky realitních kanceláří tak můžete najít v časopise GRAND REALCITY, na realitním serveru www.realcity.cz nebo i v aplikacích pro chytré telefony.

Google+