Nájem nebo podnájem. Umíte si správně vybrat?

14.09.2015 /

Obyvatelé Česka preferují bydlení ve svém. V pronájmu žije přitom necelá čtvrtina z nich. Není překvapením, že tento typ bydlení se týká zejména mladých nezadaných lidí zhruba do třiceti let a samozřejmě v největší míře studentů. Zájemci se snaží najít rychle levné bydlení, přičemž nevnímají zásadní rozdíly, jako je nájem a podnájem. Patříte také do této skupiny? Víte, co je pro vás vhodnější?

Podzimní měsíce jsou z hlediska poptávky nejsilnější. A to zejména ve velkých univerzitních městech, jako je Praha, Brno, Olomouc nebo Zlín. Koleje už v mnoha případech nahradilo bydlení v pronajatém bytě, a to nejen z důvodu většího soukromí, ale i komfortu. Trendem posledních let je bydlení v pronajatém velkém bytě, kde bydlí několik nájemníků a mají svůj vyhrazený prostor (pokoj). Vychází to finančně mnohem výhodněji a je to často opravdu pohodlnější řešení.

Nájem vs podnájem

Je důležité umět rozlišit nájem a podnájem. Nájmem se rozumí situace, kdy vám majitel poskytne byt nebo dům k dočasnému užívání a vy mu za to zaplatíte tzv. nájemné. Podnájem však je něco jiného. Vznikne ve chvíli, kdy nájemnce dá třetí osobě do podnájmu nemovitost nebo její část. Peníze přitom dostává nájemce. Tenhle typ bydlení bývá v praxi levnější. Jsou lákadlem zejména pro studenty. Představuje však jistá rizika.

Rizika podnájmu

Ačkoli to na první pohled nevypadá, podnájem představuje větší riziko. Proč? V první řadě není podnájemce nijak výrazně ochráněn zákonem. Co se délky podnájmu týče, nesmí přesáhnout dobu nájmu. Je tedy sjednán maximálně na dobu trvání nájmu. Je tak určitě na místě vědět, jaké podmínky byly sepsány v nájemní smlouvě a kdy dojde k jejímu ukončení. Jednodušší je i akt výpovědi smlouvy. Jako podnájemce nemáte stejná práva, jako na místě nájemce. Výpověď můžete dostat prakticky kdykoli a bez jakéhokoli udání důvodu. Stejně tak výpovědní lhůta se může různit a nebývá standardní. V praxi to znamená, že se ze dne na den můžete ocitnout na ulici, což je jistě nepříjemné. Pokud není ve vaší smlouvě tato výpovědní lhůta nijak upravena, platí standardně tři měsíce. To potvrzují i odborníci.

NOZ a podnájmy

S příchodem nového občanského zákoníku počet podnájmů ještě vzrostl, neboť nový zákon podnájmům vysloveně nahrává. Kdo se drží za hlavu, jsou především majitelé nemovitostí, protože prakticky nemohou ovlivnit, kdo bude jejich majetek užívat. Jak jsme již v předchozích číslech našeho časopisu zmiňovali, majitel nemovitosti, která je předmětem nájmu, uzavírá smlouvu výhradně a pouze s nájemcem. S kým ji následně uzavře nájemce, pokud dál nemovitost nabídne k podnájmu, neovlivní. Nový občanský zákoník totiž dosavadní povinnosti souhlasu majitele zrušil. Namísto toho v případě, že nájemce v nemovitosti bydlí společně s podnájemníkem, není povinné. Souhlas majitele je nutný jen v případě, že nájemce v nemovitosti nebydlí a nabízí ji celou k podnájmu. Ke hrubému porušení povinností dojde pouze v případě, že nájemce dává nemovitost k podnájmu třetí straně bez souhlasu majitele (viz příklad výše). V takovém případě smí majitel nemovitosti vypovědět smlouvu okamžitě.

Máte zvíře nebo kouříte? Dnes žádný problém

Nový občanský zákoník přinesl i další změny, které se týkají nejen majitelů nemovitostí, ale i samotných nájemníků. Druhá skupina má mnohem větší volnost. Např. nájemníci nepotřebují souhlas majitele v případě, že mají zájem si do bytu pořídit zvíře. Samozřejmě to má své podmínky. Nesmí způsobit svému okolí nepříjemnosti ani hlukem, ani zápachem a nesmí pochopitelně poškodit majetek. Jistou kompenzací může být vyšší nájemné, které je zahrnuté ve smlouvě a obhájené vynaložením vícenákladů na úklid společných prostor nebo provoz výtahu apod. Pokud si majitel výslovně zvířata nebo např. kuřáky nepřeje a zahrne tuto podmínku ve smlouvě, neznamená to ihned, že jako nájemce musíte tento fakt respektovat. Jedinou podmínkou totiž je, že po ukončení nájmu musíte uvést nemovitost do původního stavu. V případě, že se tohle nestane, má nárok si majitel nechat kauci, která byla složena před uzavřením smlouvy a nastěhováním.

Podnájem v družstevním bytě. Pozor!

Podobně jako v případě podnájmu funguje i pronájem družstevních bytů. Tady je vlastníkem nemovitosti družstvo a ne jeho člen. Pokud se ocitnete na straně druhé a takový byt jako člen družstva nabídnete k podnájmu třetí straně bez souhlasu družstva, můžete o tento byt v krajním případě i přijít.

Autor příspěvku:

GRAND REAL CITY s.r.o. je největší vydavatelství v ČR zaměřené na realitní trh. Vzniklo v roce 2016 sloučením dvou velikánů REALCITY a GRAND REALITY a je součástí skupiny SCANDAL MEDIA HOUSE. Naše produkty působí na českém trhu již od roku 2001. Máme 16 let zkušeností a komplexní přehled o realitním trhu. Díky tomu jsme propojili jedinečným konceptem zájemce o nemovitost s profesionálními službami realitních kanceláří skrze časopis GRAND REALCITY ve stojanech zdarma. Vznikl tak nový komunikační kanál, který jsme dále propojili s moderními médii. Nabídky realitních kanceláří tak můžete najít v časopise GRAND REALCITY, na realitním serveru www.realcity.cz nebo i v aplikacích pro chytré telefony.

Google+