Dražba bytu
Petrovice

neaktivní

Předmětem dražby je bytovájednotka č. 540/1 vč. spoluvlastnického podílu na budově č.p. 540, stojící napozemku parc.č. St. 684, a na pozemku parc.č. St. 684, ve výši 173/1876; to všev k.ú. Petrovice u Chabařovic, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem, zapsané nalistu vlastnictví č. 402 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Ústí nadLabem.Dražená nemovitost se nachází vseverních Čechách v okrese Ústí nad Labem severní části obce „Petrovice“nedaleko státních hranic s Německem ve vzdálenosti cca. 16 km severně (vzdušnoučarou) od Ústí nad Labem v k.ú. Petrovice u Chabařovic. Příjezd k nemovitostije po zpevněné komunikaci. V nejbližším okolí zástavby obce jsou louky a pole,v širším okolí jsou také lesy. Z inženýrských sítí jsou v místě k dispozicielektřina, vodovod a kanalizace.Bytová jednotkaByt má dle prohlášení vlastníkadispozici 1+0, ve skutečnosti dle zástupce společenství vlastníků je řešen jako1+1, místo předsíně je pravděpodobně kuchyně. Kuchyně i pokoj mají jedno okno,které jsou orientovány směrem na západ do svahu bez výhledu. Byt se skládá zkuchyně, pokoje, koupelny a WC, nachází se v 1.NP zděného bytového domu č.p.540, který byl postaven cca. ve 30-tých letech 20. století. Příslušenstvím bytujsou 2 zděné sklepy umístěné v 1.PP objektu. Dům je zcela podsklepený a má 2nadzemní podlaží s celkem 6 bytovými jednotkami. Objekt v minulostisloužil jako výrobna, následně jako školka a v letech 1966 až 1971 byl kompletnězrekonstruován – přestavěn na bytový dům.Stářía stavebně technický stavObjekt byl postaven dle odbornéhoodhadu cca. v roce 1930 jako výrobna, v letech 1966 až 1971 byl kompletnězrekonstruován a přestavěn na bytový dům. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsouprozatím v ucházejícím stavu. Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) jsou všakpřevážně ve špatném stavu – opadává omítka, vnitřní malby a omítky jsoušpinavé, rozvody stoupacího potrubí původní, střešní krytina na sklonkuživotnosti, vybavení bytu pravděpodobně zcela opotřebované – nefunkční.PozemekPředmětem dražby je také podíl napozemku parc.č. St. 684, který je zapsán na LV č. 402 (dálkový náhled), prok.ú. Petrovice u Chabařovic, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem. Jakýkolivjiný majetek jako je vnitřní zařízení, technologie nesouvisející s budovami astavbami, apod. byl z ocenění vyloučen. Hodnota trvalých porostů je podlenázoru zpracovatele ocenění zanedbatelná. Výměra pozemku byla převzataz podkladů z evidence katastru nemovitostí a nebyla podrobně ověřována.Parkování je možné zcela bezproblémů, v dostatečné kapacitě, jak na vlastním pozemku, tak na okolníchveřejných prostranstvích. Pozemek je přístupný po zpevněné veřejné komunikaci -přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový.Pozemekparc.č. St. 684Pozemek s výměrou 414 m2, vkatastru nemovitostí zapsaný jako zastavěná plocha a nádvoří, je mírně svažitý,má nepravidelný tvar a je částečně zastavěn bytovým domem č.p. 540. Zbylá částpozemku je převážně zatravněná s porosty. Z inženýrských sítí je pozemeknapojen na elektřinu, kanalizaci a vodovod. U tohoto pozemku je druh azakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.<br /> <br /> Odhadní cena: 120 000 Kč<br /> <br /> Evidenční číslo: 167 EX 11777/10-2429

  • Aktualizace 24.03.2015
  • Kód zakázky DR00051579
  • Vlastnictví osobní
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací