Dražba pozemku
Březnice

neaktivní

Dražené nemovité věcise nachází v okrese Příbram na území obce a katastrálního území Březnice mimozastavěné území obce.Předmětem dražbyjsou pozemky parc. č. 1181/30, 1544, 1891/32 a 2244/9, které jsou zapsané na LVč. 549 ze dne 6.8.2014 pro k. ú. Březnice, okres Příbram. Pozemek parc. č.1181/30 Pozemek je mírně svažitý, máprotáhlý obdélníkový tvar, slouží k zemědělské činnosti jako orná půda. Pozemekje umístěn při jihovýchodním okraji města mezi silnicí Počapská, železničnítratí a Velkým radenínským rybníkem mimo zastavěné území obce. Ke zpevněnékomunikaci (silnice č. I/19) je to asi 120 m. U tohoto pozemku je druh pozemkua zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečnýmstavem.  Pozemek parc. č. 1544Pozemek je rovinný až mírně svažitý, mánepravidelný tvar, slouží k zemědělské činnosti jako orná půda. Pozemekse nachází při severozápadním okraji města asi 250 m západním směrem od silniceč. I/19 a 450 m severozápadním směrem od čerpací stanice Benzina. U tohotopozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastrunemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemek parc. č.1891/32Pozemek je mírněsvažitý, má přibližně obdélníkový tvar, slouží k zemědělské činnosti jako ornápůda. Pozemek se nachází podél silnice č. II/174 asi 800 m severovýchodnímsměrem od fotovoltaické elektrárny nacházející se při okraji města. U tohotopozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastrunemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemek parc. č. 2244/9Pozemek jepřevážně mírně svažitý, má protáhlý úzký tvar, slouží jako mez mezi polem(oceňovaný pozemek parc. č. 1891/32) a silnicí č. II/174. Pozemek se nacházíasi 800 m severovýchodním směrem od fotovoltaické elektrárny nacházející se přiokraji města. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavuuvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.<br /> <br /> Odhadní cena: 29 560 Kč<br /> <br /> Evidenční číslo: 167 EX 27546/12-74

  • Aktualizace 24.03.2015
  • Kód zakázky DR00060976
  • Vlastnictví osobní
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací