Dražba pozemku
Kouřim, Kolínská

neaktivní

Polohanemovitosti: Předmětemdražby je rodinný dům č.p. 232, postavený na pozemku parc.č. St. 398, a pozemkyparc.č. St. 398 a 2750, vč. příslušenství; to vše v k.ú. Kouřim, obec Kouřim,okres Kolín, zapsané na listu vlastnictví č. 527 u Katastrálního úřadu proStředočeský kraj, KP Kolín. Popisnemovitosti: Draženánemovitost se nachází v okrese Kolín ve městě Kouřim v ulici Kolínská vevzdálenosti cca. 40 km východně (vzdušnou čarou) od centra Prahy a asi 17 kmzápadně od Kolína v k.ú. Kouřim. Parkovací možnosti jsou ve vedlejší nezpevněnéulici pod domem parc. č. 2541/1, příjezd k nemovitosti je také po zpevněnékomunikaci parc.č. 2542/1. Z inženýrských sítí je k dispozici napojení na el.energii, kanalizaci, vodovod a plynovod.Rodinný dům s příslušenstvímJednáse o samostatně stojící rodinný dům č.p. 232 pravidelného obdélníkového tvaru s obdélníkovoupřístavbou vstupu stojící ve svahu na pozemku parc.č. St. 398 v zastavěné částiobce. Jedná se o památkově chráněné území, dle evidence KN je objekt nemovitounárodní kulturní památkou. Objekt má 2 nadzemní podlaží a půdu, vzhledem kulici Kolínská se však jedná o objekt s 1.NP, suterénem a půdou. Objekt má dva vstupy,z východu do 1.NP a ze západu do 2.NP. Dle stavebních plánů má objekt ve 2.NPdispozici 2+1 – dva pokoje, kuchyně, chodba se schodištěm a přístavba zádveří.Dispoziční řešení přízemí bude zřejmě obdobné 2+1. V objektu zřejmě chybísociální zařízení, je zřejmě napojen pouze na elektřinu. Napojení na ostatníinženýrské sítě nebylo zjištěno. V jednotném funkčním celku se stavbou apozemkem zastavěným je pozemek parc.č. 2750, který tvoří zahradu k domu.Příslušenstvím je zděná kůlna navazující na jižní fasádu rodinného domu. Výměrya zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí jsou v souladu seskutečným stavem pouze částečně, v katastrální mapě není zakreslena přístavbavstupu a kůlna navazující na dům. Objekt byl postaven odhadem před 150 lety, vsoučasnosti je ve špatném neudržovaném stavu. Na domě jsou viditelné stavebnízávady - místy opadává vnější omítka, klempířské prvky jsou zkorodované a místyi chybí. Pravděpodobně také dochází ke vzlínání vlhkosti do stěn objektu, oknaa vstupní dveře do objektu jsou rozbité, vysklené – neplní svou funkci, doobjektu zřejmě také zatéká.Venkovní úpravya) Přípojka elektřinyb) Oploceníc) Vstupní branka a vjezdovábrána - kovovéd) Opěrná zeď - kamennáPříslušenstvía)Kůlna – jedná se o zděnou kůlnu navazující na jižní fasádu rodinného domu.Stěny objektu jsou zděné, střecha dřevěná plochá, fasáda omítnutá. Stáříobjektu odhaduji na cca. 100 let.PozemkyPředmětemdražby jsou také pozemky parc.č. St. 398 a 2750, které jsou zapsané na LV č.527 pro k.ú. Kouřim, obec Kouřim, okres Kolín.Jakýkolivjiný majetek jako je vnitřní zařízení, technologie nesouvisející s budovami astavbami, apod. je z dražby vyloučen. Výměry pozemků byly převzaty z podkladů zevidence katastru nemovitostí a nebyly podrobně ověřovány.  Pozemky společně tvoří nepravidelný tvar,který nejvíce připomíná písmeno „J“ a jsou užívány jako jednotný funkční celek.Pozemky svým jižním okrajem sousedí s veřejnou pozemní komunikaci parc.č.2542/1 podél(poníž) vedou veřejné inženýrské sítě – vodovod, elektro, plyn a kanalizace. Přimístním šetření bylo zjištěno pouze napojení na elektřinu. Jižní strana pozemkůpřímo sousedí s veřejnou komunikací, která je však ve vyšší výškové úrovni – occa. 3 m výše. Západní část pozemků je prakticky ve stejné výškové úrovni jakookolo vedoucí komunikace.Sousední parcely:Parcelaneleží v oblasti s digitální mapou, nelze určit sousední parcely.Pozemek parc.č. St. 398,pozemek s výměrou 392 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako zastavěná plochaa nádvoří, je svažitý, má nepravidelný tvar podobný písmenu „L“ v jehožvýchodní části je zastavěn rodinným domem č.p. 232. Pozemek má ve svéseverovýchodní části travnatý povrch s trvalými porosty a je neudržovaný. Upozemku je druh a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu seskutečným stavem, pouze přístavba vstupu do RD a kůlna nejsou v katastrálnímapě zakresleny.Pozemek parc.č. 2750, pozemeks výměrou 112 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako zahrada, je částečněrovinatý a částečně svažitýtrojúhelníkového tvaru, tvoří zahradu k rodinnému domu. Pozemek má neudržovanýtravnatý povrch s trvalými porosty -ovocnými stromy. Oplocení je ze severní strany tvořeno kovovou vstupní bránou s výplní ze strojového pletiva, na kterounavazuje dřevěný plot z latí. Upozemku je druh a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečnýmstavem.<br /> <br /> Odhadní cena: 450 000 Kč<br /> <br /> Evidenční číslo: 167 EX 4952/10-286

  • Aktualizace 29.04.2015
  • Kód zakázky DR00052094
  • Vlastnictví osobní
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací