Dražba pozemku
Maletín

neaktivní

Jedná se o pozemky ur??ené k pln??ní funkcí lesa na p.??. 1590/3 o vým????e 1008 m2 a p.??. 1670/2o vým????e 588 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví 331 pro k.ú. Starý Maletín, obec Maletín,okr. Šumperk.Pozemky se nachází jižn?? od obce Maletín a tvo??í severozápadní okraj v??tšího lesního komplexuv lokalit?? místn?? nazývané „U liš??ích jam”. Náleží do p??írodní lesní oblasti 31 - ??eskomoravskémeziho??í ve ??tvrtém lesním vegeta??ním stupni - bukovém, pásmo ohrožení D.<br /> <br /> Odhadní cena: 3 500 Kč<br /> <br /> Evidenční číslo: 132 EX 19265/09-39

  • Aktualizace 24.03.2015
  • Kód zakázky DR00061031
  • Vlastnictví osobní
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací