Dražba pozemku
Žďár

neaktivní

Polohanemovitosti:Předmětem dražby je rodinný důmDoubrava č.p. 95, stojícího na pozemku parc.č. St. 327, a pozemků parc.č. St.327 a 643/2 vč. příslušenství; to vše v k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště, obecŽďár, okres Mladá Boleslav, zapsané na listu vlastnictví č. 1164 uKatastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Mladá Boleslav. Popisnemovitosti:Dražená nemovitost senachází v okrese Mladá Boleslav v obci Žďár – část obce „Doubrava“ při silniciII. třídy č. II/273 vedoucí spojující obce „Žďár“ a „Příšovice“ ve vzdálenosticca. 8 km od Turnova a asi 20 km od „Mladé Boleslavi“ v k.ú. Žďár u MnichovaHradiště. Příjezd k nemovitosti je po zpevněné veřejné komunikaci, parkovacímožnosti jsou v ulici a částečné na pozemku majitele. Obslužnost veřejnoudopravou zajišťují autobusy ČSAD a železnice. Z inženýrských sítí jsou v místěk dispozici elektřina, vodovod, kanalizace i plyn.Rodinnýdům č.p. 95 s příslušenstvímJedná se původně orodinný dům postavený odhadem postaven cca. 1930, který byl v roce 2001rekolaudován naprovozní objekt. Následně v roce 2007 bylo povoleno užívání přístavby skladuk rodinnému domu (nikoliv k provoznímu objektu). V současnosti dům sloužíjako výrobna prezervativů a dalších věcíz latexu. V objektu se nachází takékancelářské a skladové prostory. Objekt však lze také užívat k bydlení –především prostory v patře, přízemí je po malých stavebních úpravách takéobyvatelné. Objekt má nepravidelný tvar, stojí na pozemku parc.č. St. 327 vzástavbě obdobných rodinných domů. Dům je nepodsklepený, má dvě nadzemnípodlaží – v části 2.NP se jedná o stavebně upravené podkroví, přístavbaskladových prostor (garáže) má pouze 1.NP. Vstup do domu je z jihu dveřmi do centrálníchodby či ze západu do skladu (přístavba) vraty na dálkové ovládání. Ze vstupníchodby vedou jedny dveře vpravo do kanceláře, na kterou navazuje úzký podlouhlýsklad (chodba), ze kterého vedou dveře do hlavního skladu – přístavba garáže. Zhlavního skladu vedou také dveře do centrální chodby se schodištěm do patra. Vcentrální chodbě jsou přímo naproti vstupu dvoje dveře vedoucí na WC a nasociální zařízení se dvěma umyvadly a sprchovým koutem. Z centrální chodbyvlevo vedou dvoje dveře do místností lehké výroby (možno upravit na kancelářeči pokoje), na které navazuje sociální zařízení. Z místnosti sociálníhozařízení je přístupná místnost s plynovým kotlem ústředního vytápění asamostatné WC. V patře se po schodišti lze dostat na centrální chodbu, ze kterévedou dveře do kuchyňky, na lodžii a do dvou pokojů. V patře je dále skladovámístnost (stavebně upravená půda), koupelna s vanou a umyvadlem, spíž, jedenprůchozí a jeden neprůchozí pokoj a malá půda. V podkroví je tedy prostoruživatelný jako bytová jednotka s dispozicí 4+1, WC je však pouze v přízemí.Přízemí lze stavebně upravit na bytovou jednotku s obdobnou dispozicí. Zinženýrských sítí je objekt napojen na elektřinu, plyn a vodovod. Odpad jepravděpodobně sveden do jímky, možnost napojení na kanalizaci však existuje.Kvalitu pohledových horizontů hodnotím jako průměrnou, výhled je omezen okolnízástavbou rodinných domů. Objekt byl postaven dle odborného odhadu cca. v r.1930, částečná rekonstrukce objektu byla provedena odhadem někdy v 60-týchletech, přístavba a plynofikace vč. kotle byla provedena v letech 2001 až 2005,kolaudace až v r. 2007 s tím, že má být dokončena východní fasáda – nebyloprovedeno. Objekt je v současnosti v nevalném stavu, ve 2.NP byla zjištěnavlhkost na omítce – střechou do domu zatéká. V přízemí domu se také vyskytujína stropu mapy od vlhkosti z minulosti. V podkrovní místnosti je popraskanáomítka, podlahové krytiny jsou převážně opotřebované, tak jako sociálnízařízení a ostatní prvky krátkodobé životnosti. Objekt je bez viditelnýchzávažných statických poruch. Příslušenství- Venkovní úpravya) Přípojky inženýrských sítí –elektřina, vodovod, plynb) Betonová jímka (pravděpodobně)c) Oplocení – z pletiva s kovovýmisloupky na betonové podezdívced) Vstupní branka a vjezdová brána –kovové konstrukce s drátěnou výplníe) Zpevněné plochy – betonové u vstupudo domu a částečně okolo domuPozemkyPředmětem dražby jsoutaké pozemky parc.č. St. 327 a 643/2, které jsou zapsané na LV č. 1164 pro k.ú.Žďár, okres Mladá Boleslav. Jakýkoliv jiný majetek jako je vnitřní zařízení,technologie nesouvisející s budovami a stavbami, apod. je z dražby vyloučen.Výměry pozemků byly převzaty z podkladů z evidence katastru nemovitostí anebyly podrobně ověřovány. Předpokládám nezávadnost (ekologická – kontaminace,radon, hladina spodní vody, základové poměry). Dle prohlížečky záplavovýchoblastí se pozemky nenacházejí v záplavové oblasti. Pozemky jsou oplocené,spolu a se stavbou tvoří jednotný funkční celek.Sousední parcely:parc.č. St. 327: St. 328,643/2, 643/6, 643/7, 1326/1parc.č. 643/2: St. 327, St.328, 624/3, 1326/1Pozemek parc.č. St. 327Pozemek s výměrou 296m2, v katastrunemovitostí zapsaný jako zastavěná plocha a nádvoří, je rovinatý, mánepravidelný tvar a je převážně zastavěn objektem č.p. 95. Pozemek západním ajižním okrajem sousedí s veřejnou příjezdovou komunikací, podél (po níž) vedouveřejné inženýrské sítě – elektřina, kanalizace, plyn a vodovod. Pozemek je nauvedené sítě také napojen, vyjma kanalizace. U tohoto pozemku je druh azakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemek parc.č. 643/2Pozemek s výměrou 114m2, v katastrunemovitostí zapsaný jako zahrada, je rovinatý, má nepravidelný tvar a sloužíjako zeleň u objektu. Pozemek je převážně zatravněný s trvalými porosty, jeneudržovaný, slouží také jako parkovací plocha u domu. U tohoto pozemku je druha zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.<br /> <br /> Odhadní cena: 1 650 000 Kč<br /> <br /> Evidenční číslo: 167 EX 24273/11-291

  • Aktualizace 24.03.2015
  • Kód zakázky DR00053595
  • Vlastnictví osobní
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací