Prodej bytu 4+1 89 m²
Hodonín, Slunečná 1

neaktivní

Opakovaný prodej bytu 4+1, o výměře 89,4m2 vč. sklepní kóje, v obci Hodonín, okres Hodonín.<br /> Předmětem prodeje:<br /> bytová jednotka zapsána na LV č. 17714, k.ú. Hodonín. Jedná se o bytovou jednotku č. 3641/108 v bytovém domě č.p. 3640,3641, postaveném na pozemcích St.6345, St.6346/1 St.6346/2 ( LV 2046 - pozemek jiného vlastníka) a St.6346/3 a pozemky parc. č. 2879/239 - ostatní plocha , 2879/240 - ostatní plocha. Spoluvlastnický podíl jednotky na společných částech domu a pozemcích činí id. 863/28685. .<br /> Dispoziční řešení: předsíň, koupelna vybavena vanou a umyvadlem, WC, čtyři pokoje (20,9m2, 2x 12,2m2, 8,2m2) kuchyň jídelna, lodžide. V suterénu je umístěna sklepní kóje. Byt je situován ve 3. podlaží.<br /> Vnitřní omítky bytu jsou vápenné, vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně a částečně v kuchyni. Okna jsou plastová, dveře jsou hladké a prosklené do ocelových zárubní. Podlahy v pokojích jsou laminátové plovoucí v ostatních místnostech gumolit. Bytové jádro je vyzdívané.<br /> Bytový dům, ve kterém se předmětná bytová jednotka nachází je panelové typové konstrukce, má jedno podzemní a osm nadzemních podlaží s plochou střechou. Nachází se na ulici Slunečná č. 19, Hodonín.<br /> Inženýrské sítě:<br /> dům je napojen na veškeré inženýrské sítě (voda, topení, plyn, elektrika, kanalizace).<br /> Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn dálkově.<br /> Bytový dům byl postaven a zkolaudován v roce 1983, v roce 2005 bylo provedeno zateplení štítových stěn bytového domu, v roce 2007 byla provedena výměna oken za plastová, v roce 2008 byla provedena rekonstrukce střechy.<br /> Prohlídky jsou možné po předchozí telefonické dohodě.<br /> Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.<br /> Jedná se o prodej z insolvenčního řízení. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a výmazem zástavních práv a omezení vlastnických práv nese kupující.<br /> Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů od skončení aukce, kupní cenu uhradit nejpozději při podpisu kupní smlouvy.<br /> Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:<br /> Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.<br /> Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.<br /> Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.<br /> Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.<br /> Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  • Aktualizace 25.03.2015
  • Dispozice 4+1
  • Kód zakázky 47620
  • Realcode DHGE
  • Vlastnictví osobní
  • Typ konstrukce panelová
  • Stav nemovitosti dobrý stav
  • Patro 2. patro
  • Lokalita panelové sídliště
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací