Prodej komerčního objektu
Sobotín

neaktivní

Předmětem dražby je věc nemovitá, nezapisovaná do katastru nemovitostí, včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to splašková kanalizace:<br /> <br /> A/ Stoka „S“ – DN 250, PVC, v délce 67m, šachty „Š1 – Š5“, napojená do stávající stoky veřejné splaškové kanalizace obce Sobotín v šachtě Š1<br /> B/ Přípojka splaškové kanalizace „P1“ – DN 150, PVC v délce 2,3 m<br /> C/ Přípojka splaškové kanalizace „P2“ – DN 150, PVC v délce 2,3 m<br /> D/ Přípojka splaškové kanalizace „P3“ – DN 150, PVC v délce 4,7 m<br /> E/ Přípojka splaškové kanalizace „P4“ – DN 150, PVC v délce 2,9 m<br /> F/ Přípojka splaškové kanalizace „P5“ – DN 150, PVC v délce 2,9 m<br /> G/ Přípojka splaškové kanalizace „P6“ – DN 150, PVC v délce 2,9 m<br /> H/ Vodovodní přípojka „V“ – DN 63, rPE, v délce 10 m, s napojením na veřejný vodovodní řad obce Sobotín, jak je tato stavba – předmět dražby situována na pozemcích p.č. 205, p.č. 206. p.č. 207, p.č. 208, p.č. 209, p.č. 210/1, p.č. 210/2, p.č. 213 a p.č. 1543, vše nacházející se v katastrálním území Sobotín, obec Sobotín. Stavba, která je předmětem dražby, byla realizována v rámci akce „Splašková kanalizace + přípojky – bytové domy Sobotín“ a byla povolena rozhodnutím Okresního úřadu v Šumperku, referátu životního prostředí ze dne 17.9.2001 pod č.j. Voda 2304/R-322/2001-Pu-231/2. Užívání stavby bylo povoleno „Kolaudačním rozhodnutím“ vydaným dne 19.6.2002 Okresním úřadem v Šumperku, referátem životního prostředí, pod č.j. Voda 954/R-199/02-Pu-231/2. Toto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.7.2002.

  • Aktualizace 09.03.2015
  • Kód zakázky 1297 D 000448/14
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací