Prodej komerčního objektu 291 m²
Žádovice

neaktivní

Opakovaný prodej komerčního objektu, obec Žádovice, okres Hodonín se snížením ceny !!! <br /> Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 320, jehož součástí je budova č.p. 259, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Žádovice, obec Žádovice, okres Hodonín, vše zapsáno na LV č. 800.<br /> Jedná se o samostatně stojící budovu lehké výroby se zázemím. Objekt je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a účelově nevyužívaný půdní prostor pod sedlovou střechou.<br /> Půdorysný tvar objektu je nepravidelný. K původní hlavní obdélníkové části objektu, byly provedeny přízemní přístavby s pultovou střechou, které jsou s hlavní části vzájemně provozně i stavebně propojené. Jedná se o přístavbu kanceláře k jihozápadnímu rohu původního objektu a přístavbu dílen podél jihovýchodní části původního objektu.<br /> Budova je situovaná v severní části obce, při hlavní silnici II. tř. č. 422 procházející obcí. Poloha budovy, vzhledem k účelu využití jako objekt lehké výroby, je dobrá. Dostupnost objektu pro nákladní automobilovou dopravu je rovněž dobrá, dopravním napojením na autobusovou dopravu je v místě, zastávka je přímo za budovou. Parkování v okolí objektu je v omezené kapacitě na veřejných komunikacích a plochách. Objekt nemá vlastní parkoviště.<br /> Dispoziční řešení: 1.PP – sklepy 1.NP - vstupní chodba, kancelář, sklad, 4x dílny, kancelář, kuchyňka, sociální zázemí (šatna, sprchový kout, WC), komunikační prostory, schodiště.<br /> Stavebně konstrukční charakteristika: Základy jsou betonové, s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha nad hlavní částí je sedlová s polovalbou, přístavby mají střechu pultovou. Krytina sedlové střechy je z pálených tašek, pultové střechy mají krytinu plechovou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsou vápenocementové (na přístavbě chybí). Sokl obložen kabřincem. Vnitřní keramický obklad je proveden v kuchyňce a na WC. Podlahy jsou vlýskové, z keramické dlažby nebo betonové.Okna jsou plastová na uliční straně dřevěná dvojitá na straně do dvora. Dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené. Vytápění je ústřední, radiátory z plynového kotle. Ohřev TUV je zajištěn el. bojlerem. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené. Kanalizace je svedena do veřejného řadu. Instalace plynu je provedena. Hygienické vybavení tvoří 2x splachovací WC, umyvadla, sprchový kout. Stáří a technický stav: Dle poskytnutých podkladů byl původní objekt postavený jako vesnická hospoda v roce 1938. V roce 1990 byla provedena rekonstrukce a přestavba na objekt výroby s dílnami, sklady a kancelářemi. V roce 2005 bylo vybudováno ústřední vytápění s plynovým kotlem. V roce 2009 byla provedena přístavba kanceláře a výměna oken za plastová na uliční straně. Celkový stavebně technický stav je dobrý, vybavení je na standardní úrovni, je prováděna pravidelná údržba. Závady: provlhlé zdivo suterénu, částečně opadaná venkovní omítka na uliční straně, chybějící fasáda na přístavbě kanceláře.<br /> Vesnice Žádovice se nachází na území okresu Hodonín a náleží pod Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Kyjov. Obec Žádovice se rozkládá asi dvacet kilometrů severně od Hodonína a šest kilometrů východně od města Kyjov.<br /> Prohlídky jsou možné po předchozí telefonické dohodě. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a výmazem zástavních práv a omezení vlastnických práv nese kupující.<br /> Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů od skončení aukce, kupní cenu uhradit nejpozději při podpisu kupní smlouvy.<br /> Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:<br /> Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.<br /> Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.<br /> Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.<br /> Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.<br /> Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.<br /> Energetická náročnost budovy: G - Mimořádně nehospodárná

  • Aktualizace 21.04.2016
  • Kód zakázky 47623
  • Typ konstrukce cihlová
  • Stav nemovitosti dobrý stav
  • Lokalita centrum
  • Energetická třída G (>256 kWh/m²/rok)
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací