Prodej pozemku 1 010 m²
Jenišov, V Oblouku 1

neaktivní

Prodej stavebního pozemku o výměře 1010m2 na stavbu rodinného domu v obci Jenišov, okres Karlovy Vary.<br /> Obec Jenišov je samostatnou obcí, která přímo navazuje na Karlovy Vary a zajíždí sem pravidelná linka MHD.<br /> Pozemek se nachází v jižní části obce mezi Horami a Tašovicemi, v mírném svahu s výhledem na Karlovy Vary a Klínovec. Okolní zástavbu tvoří novostavby RD popř. rozestavěné RD a volné pozemky k výstavbě. V rámci Jenišova jde o žádané místo pro výstavbu RD.<br /> Pozemek je plně zainvestovaný (IS vody, kanalizace, elektřiny a plynu, veřejné osvětlení, zpevněné komunikace. V březnu 2011 bylo vydané územní rozhodnutí - souhlas se stavbou rodinného domu s garáží.<br /> Pozemek je volně přístupný, prohlídka je možná kdykoliv.<br /> Předmět prodeje se prodává ve stavu "jak stojí a leží" tzn. bez záruky. <br /> Jedná se o prodej z insolvenčním řízení. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a výmazem zástavních práv a omezení vlastnických práv nese kupující.<br /> Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

  • Aktualizace 30.03.2015
  • Kód zakázky 47863
  • Lokalita klidná část obce
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací