Prodej pozemku 2 197 m²
Napajedla

neaktivní

Prodej pozemku 2197 m2 orné půdy, Napajedla, okr. Zlín<br /> Prodej pozemku – orná půda o celkové výměře 2197 m2. Pozemek je v jednom celku obdélníkového tvaru. Pozemek není předmětem nájemní smlouvy ani na něm aktuálně není hospodařeno.<br /> Prodej v rámci zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení. prodej je realizován formou elektronické aukce na www.verejnedrazby.cz/1390. Konec aukce: 2.4.2015.<br /> Předmět prodeje tvoří: - pozemek parc.č. 4482/2 o výměře 2197 m2, orná půda to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1003 pro katastrální území a obec Napajedla, u Katastrálního úřadu pro Zlínský KP Zlín Napajedl<br /> Prohlídky: jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné<br /> GPS: 49°10'25.08"N, 17°29'54.42"E<br /> Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. <br /> Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.<br /> Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:<br /> Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.<br /> Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.<br /> Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.<br /> ředmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  • Aktualizace 29.03.2015
  • Kód zakázky 48122
  • Lokalita okrajová zástavba
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací