Prodej pozemku 11 072 m²
Sokolov

neaktivní

Prodej pozemku v katastrálním území Sokolov, z majetkové podstaty dlužníka Stavební činnost, s.r.o., dříve RENSTAV - stavební činnost s.r.o.. Jedná se o pozemek parc.č. 4021/230, výměra 11072m2, ostatní plocha, dobývací prostor, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 11344, pro katastrální území Sokolov, obec Sokolov, okres Sokolov u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj KP Sokolov.<br /> Pozemek je rovinného až mírně svažitého charakteru obdélníkového tvaru situován v Citické ulici podél komunikace mezi STK a garážovou kolonií. Možnost napojení na IS je cca 200m. Pozemek bez venkovních úprav s náletovou zelení. Lokalita je řešená platným územním plánem jako území zastavitelné Sv1 (smíšená výroba) - po asanaci ploch řadových garáží v lokalitě Jižní lom je plocha určena pro smíšenou výrobu (plochy pro podnikání).<br /> Cena pozemku dle znaleckého posudku 4.814.770,-Kč. Pozemek je volně přístupný, prohlídka je možná kdykoliv.<br /> Předmět prodeje se prodává ve stavu "jak stojí a leží" tzn. bez záruky. <br /> Jedná se o prodej z insolvenčního řízení. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a výmazem zástavních práv a omezení vlastnických práv ve výši 2.000,-Kč nese kupující.<br /> Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

  • Aktualizace 06.11.2014
  • Kód zakázky 47364
  • Patro 1. patro
  • Lokalita polosamota
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací