Družstevní nebo osobní vlastnictví? Jaký je v tom rozdíl?

16.01.2017 /

Nevíte, zda koupit byt v družstevním nebo osobním vlastnictví? Porovnejte si výhody a nevýhody jednotlivých variant. Třeba vám to pomůže ve výsledném rozhodování.

Výhody osobního vlastnictví

Jednou z hlavních výhod bytu v osobním vlastnictví je to, že s bytem můžete volně nakládat např. prodat, pronajmout. Investujete-li do vybavení či bytu jako takového, investujete do svého. Což je určitě dobré. Nemovitost také můžete použít jako zástavu při žádosti o hypoteční či jiný úvěr. To se hodí, když nemáte peníze v hotovosti. Pokud vlastníte byt, je logické, že vám odpadá měsíční povinnost hradit nájemné. A v neposlední řadě si domov můžete upravit podle svého bez nutnosti souhlasu jakékoli třetí osoby. Samozřejmě je třeba při tom dodržet příslušné stavební předpisy, pokud máte na mysli úpravy většího rázu.

Povinnosti spojené s osobním vlastnictvím

Jako majitel bytu v osobním vlastnictví máte rovněž i dané jisté povinnosti. Především odpovídáte za své vlastnictví, tedy za bytovou jednotku. Z tohoto důvodu na vás leží i odpovědnost za škody, které by jiným osobám z důvodu vašeho vlastnictví vznikly. Máte také povinnost přispívat do fondu oprav a platit ročně státu daň z nemovitosti. Je třeba na to myslet.

Pozitiva družstevního vlastnictví

Jednoznačnou výhodou bytu v družstevním vlastnictví je nižší pořizovací cena členských práv a povinností na družstvu. Proces pořízení je mnohem rychlejší, protože se v případě nabývání družstevních práv jedná o méně právně formalizovaný právní vztah. V tomto případě vám postačí smlouva o převodu členských práv a není nutný ani vklad do katastru nemovitostí. Družstevní byt můžete také bezplatně nabýt. Toto samozřejmě podléhá rozhodnutí družstva o bezplatném převodu.

Ale…nejste vlastníkem bytu

Jelikož jste vlastníkem členských práv, ve skutečnosti ovšem nejste vlastníky bytu, ale pouze nájemci bytové jednotky. Máte proto povinnost pravidelně platit měsíční nájemné a poplatky za služby. Dříve nebylo možné pořízení družstevního bytu na hypoteční úvěr. Dnes jsou pravidla mírnější, ale omezená možnost využití hypotečních úvěrů při nabývání členských práv a povinností na družstvu stále trvá. Je třeba se proto informovat u příslušné banky na konkrétní podmínky.

Bytem v družstevním vlastnictví rozhodně nelze volně disponovat jako např. samostatně prodat nebo jej použít jako zástavu při žádosti o hypoteční či jiný úvěr. Toto se vztahuje i na případný pronájem bytu další osobě. Rovněž jakékoli vnitřní úpravy či rekonstrukce nemůžete realizovat bez souhlasu družstva.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+