Státní podpora bydlení pro rok 2018. Jaké máte možnosti, když chcete lépe bydlet?

02.01.2018 /

Zatímco o hypotékách ví nejspíš každý z nás, kdo se o bydlení zajímá, informace o tom, že pro pořízení či zvelebení bydlení lze využít i státní podpory, má už podstatně méně lidí. Jaké tedy máte ještě možnosti, abyste si přilepšili s pomocí státu? Státní podpory bydlení jsou v podstatě dvojího druhu. Jednak jsou to podpory dotační, a pak úvěrové.

Dotační podpora bydlení

Do této skupiny jednoznačně patří IROP neboli Integrovaný regionální operační program. Administruje ho ministerstvo pro místní rozvoj. Je velmi široce zaměřený a směřuje ke zvýšení kvality života v rámci celé České republiky. Ke 3. prosinci v něm bylo dosaženo celkového objemu 45,1 miliardy korun v projektech s vydaným rozhodnutím o dotaci. Jednalo se celkem o 2 748 projektů.

Další je Program podpory bydlení ministerstva pro místní rozvoj, který má za cíl podporovat pečovatelské a komunitní bydlení seniorů a bytů bez bariér. Lhůta pro doručení žádosti do podatelny MMR (pro rok 2018) začala běžet 13. října 2017 a končí 5. ledna 2018. Více na stránkách https://www.mmr.cz/.

Nová zelená úsporám

Jedním z hojně využívaných programů je Nová zelená úsporám (NZÚ). O ní jsme vás již mnohokrát informovali. Jde o program ministerstva životního prostředí s důrazem na energetické úspory. Lidé si skrze tento program žádají zejména o dotace na výměnu kotle nebo dotace na úpravy vedoucí právě k energetickým úsporám. I tento program patří do kategorie dotační podpory. Vše o programu zjistíte na http://www.novazelenausporam.cz/.

Další aktivní programy

Zajímavý je rovněž Program EFEKT. Administruje jej ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento program se zaměřuje na realizaci energeticky úsporných opatření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti. Jde o doplňkový programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie. Rozpočet programu na období 2017―2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky jsou uvolňovány postupně. Více informací najdete na http://www.mpo-efekt.cz/.

Pro investory v Praze

Existují dále i programy zaměřené na jednotlivá města. Příkladem je Operační program Praha – Pól růstu. Ten se v hlavním městě zaměřuje především na energetické úspory ve veřejných budovách a v oblasti bydlení.

Ale ne pouze na ně. Informace o programu najdete na http://penizeproprahu.cz/.

Státní podpora na bydlení

V neposlední řadě je tu možnost získat státní podporu na bydlení. Tu zajišťuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Poskytuje tak podporu ve formě příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. Jaké jsou obecné podmínky k jeho získání?

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a jehož náklady na bydlení přesahují 30  % příjmů (v Praze 35  % příjmů) a zároveň jsou nižší než tzv. „normativní náklady“ stanovené zákonem. Příjem rodiny se zkoumá za předchozí kalendářní čtvrtletí a počítají se do něj i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Do nákladů na bydlení je zahrnuto nejen nájemné (a obdobné náklady u družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví), ale také služby a energie. Při posuzování nároku na příspěvek a jeho výši se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí. O přesných podmínkách, jak státní příspěvek získat, se informujte na stránkách ministerstva. Pokud patříte mezi osoby se zdravotním postižením, můžete získat příspěvek na zvláštní pomůcku.

Pokud potřebujete jiný úvěr

Využít můžete např. programy Státního fondu rozvoje bydlení. Mezi ty patří:

Panel 2013+

Program je určený na revitalizaci bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby (panel, cihla).

Program Regenerace

Program se zaměřuje na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.

Program Výstavby

Program zahrnuje výstavbu či přestavbu nájemních bytů a domů pro vymezenou skupinu obyvatel.

Program 600

Specifický program se zacílením na mladé lidi do 36 let pečující o dítě do šesti let na pořízení obydlí.

Program 150

Opět program určený pro mladé lidi do 36 let na rekonstrukce a modernizace.

Program Živel

Program zaměřený na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou.

Program Pro obce

Program určený ke krytí nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů.

Zkvalitňování bydlení představuje nemalé výdaje. Jen málokdo z nás má dostatek prostředků vyhrazených pro tyto případy. Proč tedy nevyužít možností, které nabízejí speciální fondy nebo přímo stát? Výhod je celá řada!

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+