KUPUJETE STÁVAJÍCÍ RODINNÝ DŮM? NEKUPTE ZAJÍCE V PYTLI!

12.02.2018 /

Koupě stávajícího rodinného domu bez vad je předpokladem spokojeného bydlení nebo výhodné investice. Jak se však o tom, že kupuji RD bez skrytých vad a zásadních nedostatků, přesvědčit před vlastní koupí? Jaká úskalí Vás mohou potkat, pokud si nemovitost před koupí pouze narychlo „prohlédnete“ bez odborníka? Při první prohlídce RD většinou vnímáme velikost objektu a pozemku, jeho dispozici, celkovou atmosféru, orientaci ke slunci, vzdálenost sousedních objektů.

ASGK DESIGN ZA VÁS DÁLE PROVĚŘÍ:
– zda je reálné prodávanou nemovitost upravit dle Vašeho požadavku (např. formou přístavby, nástavby, změnou dispozice, zateplením objektu, výměnou oken apod.), např. v památkově chráněném území to může znamenat nemalé komplikace, omezení a zvýšené investice,

  • zda nemá RD skryté vady konstrukcí (např. uhnilé dřevěné prvky stropních trámů nebo krovu, poškozené zdi nebo stropy vlivem přetížení nebo zatékání dešťové vody, trhliny ve zdivu apod.),
  • zda nemá RD stavební prvky na hranici životnosti (např. okna, oplechování, podlahy, povrchy),
  • zda nemá dům dosluhující nebo nevyhovující technická zařízení (rozvody vody, kanalizace, plynu a elektrické energie, zdroj tepla, otopná tělesa),
  • zda je RD z exteriéru dostatečně zateplen a nebude mít vyšší nároky na spotřebu tepla,
  • zda je prodávaný dům ve stavu, ve kterém byl úředně zkolaudován a zda jsou k němu výkresové podklady,
  • zda se prodávaný dům nenachází v místě zvýšených zdrojů hluku (např. hluk ze sousedních výrobních objektů, hluk z dopravy, hluk z venkovních klima jednotek) apod.
  • zda se na pozemku nenacházejí jiná skrytá omezení, která by mohla ztížit investiční záměr a která nejsou z výpisu z katastru nemovitostí nebo od realitního makléře zpočátku zřejmá.

RADA NA ZÁVĚR:

Neváhejte si před koupí nemovitosti přizvat na její prohlídku odborníka, který má zkušenosti s danou problematikou. Ve finále Vám to ušetří spoustu starostí, které jinak budete muset řešit za pochodu během bydlení. Přidanou hodnotou ateliéru ASGK Design s.r.o. je, že Vám dokáže pomoci také s návrhem nové dispozice, návrhem interiéru včetně kuchyně a osvětlení, rozpočtem a v neposlední řadě dozorem stavební firmy, která bude stavební úpravy provádět.

ASGK Design s.r.o.
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7
tel.: +420 725 813 752

studio@asgk.cz
www.asgk.cz

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+