Daň z nemovitosti 2018. Co když nestihnete podat daňové přiznání do 31. ledna?

12.02.2018 /

Konec ledna je právě ten čas, do kterého se podle zákona má podat daňové přiznání z daně z nemovitých věcí. Co se stane, když nestihnete formulář odevzdat do 31. ledna?

Daňové přiznání se odevzdává místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží. Existují případy, kdy jste nabyli nemovitostí vícero a ve více krajích. Tehdy podáváte daňové přiznání v každém kraji separátně.

Kolik máte času navíc

Jako u každé daně hraje nejdůležitější roli razítko odeslání. Komu se to již někdy stalo a opozdil se o nějaký den, dobře ví, že úřady jsou shovívavé. Oficiálně tolerují až 5 pracovních dní navíc. Pozor ale na ten pátý. Ten už musí být přiznání doručeno, ne odesláno! Později už se penále nevyhnete.

Kdy ještě získáte čas navíc

V některých případech máte času o něco více. Například, pokud jste v loňském roce měnili charakter či výměru nemovitosti, o zapsání změn do katastru jste žádali v roce 2017. Zápis se ovšem uskutečnil až v roce 2018. Pak musíte odevzdat daňové přiznání nejpozději do 3 měsíců po konci měsíce, ve kterém byly změny zaneseny do katastru nemovitostí.

Penále

Za každý den prodlení vás nemine pokuta ve výši 0,05 procenta daně. Ta se sčítá za každý další den. Celkové penále však nemůže být vyšší než pět procent z daně a tři sta tisíc korun. Pokud sankce nedosáhne dvou set korun, odpouští se. Když daňové přiznání neodevzdáte vůbec, buďte si jistí, že budete příslušným úřadem upozorněni. Sankce vás bohužel určitě nemine. Výpočet je stejný, ale minimální částka, o kterou bude vaše peněženka lehčí, je 500 korun.

Do 30 dnů po řádné lhůtě

Ano, ještě stále nedostanete plnou výši pokuty, pokud daňové přiznání odevzdáte do třiceti dnů po uplynutí řádné lhůty. Je tu ještě jedna podmínka, a to, že v daném kalendářním roce nemáte u finančního úřadu žádný jiný prohřešek. To znamená, že jste se nezpozdili s jiným daňovým přiznáním.

Kdy se pokutě vyhnete

Pokud však podáváte přiznání k dani nižší než v předchozím roce a opozdíte se, pokuta se vám vyhne. Pokud ovšem nebudete otálet tak dlouho, že vás bude muset úřad nahánět k podání přiznání.

Nejlepší variantou je pochopitelně odevzdat přiznání včas a v řádném termínu!

Kdo musí podat daňové přiznání

V roce 2018 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitosti ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu 2018. Uživatel pozemku se stává poplatníkem daně místo vlastníka v případě, že vlastník není známý.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+