Pojištění. Víte kdy a které se vám vyplatí?

15.05.2018 /

Všichni si uvědomujeme, že pojistka má za úkol chránit nás i majetek. Mezi jednotlivými produkty je ale velký rozdíl a mnozí si jej ani neuvědomují. Jak je to s pojištěním nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti?

Dnes má snad každý pojištěnou domácnost, otázkou tak není zda, ale jak se pojistit. Máte pojistku i na nemovitost, nebo pouze na domácnost?

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je jedním z vůbec nejstarších typů pojištění. Jeho počátky souvisejí s nejčastější pohromou středověkých měst ― požáry, které představovaly hrozbu pro středověká obydlí. Častým požárům tak města vděčí za vznik velkého množství dnešních světově proslulých pojišťoven. Kryje škody na nemovitosti jako takové. Hovoříme tedy o stavbě, která je spojena se zemí. Dále kryje i stavební součásti pevně spojené s budovou, např. kotel, radiátory, klimatizaci apod.

Pozor! Nevztahuje se na jakékoli vnitřní vybavení. O to jde lidem nejčastěji, ale přesto je tahle pojistka dost důležitá. Máte v ní zahrnuto pojištění dveří, oken, kotle, i radiátory. U některých pojistek dokonce i kuchyňskou linku. Je třeba tedy dopředu číst podmínky i smlouvu.

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Existuje krásné přirovnání, které je snadno pochopitelné. Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti je takový, že pokud byste obrátili dům vzhůru nohama a zaklepali, všechno co vypadne, je pojištěné pojistkou domácnosti. Naopak vše, co zůstane, na místě kryje pojištění nemovitosti. Můžete namítat, že jsou věci, jako třeba plovoucí podlaha apod., které nevypadnou. Ano, tyto věci nejsou pevnou součástí nemovitosti, proto právem patří do pojištění domácnosti.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje tedy veškeré vybavení. Sem patří nábytek, ale i vybavení místností a cennosti, audiovizuální technika nebo elektronika. Zkrátka vše, co byste si při stěhování vzali s sebou (opět obrazně řečeno). U podpisu smlouvy je opět důležitá kontrola, co všechno smlouva obsahuje, aby se na něco nezapomnělo. Když něco ve smlouvě nebude (některé vybavení nebo správná hodnota daných věcí), můžete mít v budoucnu problém s vyplácením náhrady škody. Počítá se opravdu všechno.

Pojištění odpovědnosti a „na hloupost”

Pojištění odpovědnosti v občanském životě, neboli lidsky používaný název pojistka na blbost ― to je pojistka, která se opět vyplatí. Proč? Neochrání pouze vás, ale i vaše děti a rodinné příslušníky. Existuje dokonce možnost zahrnout do pojistky i zvířata. Na konkrétní podmínky se informujte u jednotlivých pojišťovacích domů.

Tato pojistka vás jistí v případě nehod všeho druhu, třeba když vaše dítě omylem hračkou rozbije sousedovi okno nebo způsobíte v práci či obchodě nějakou škodu. Vztahuje se i na škody napáchané na půjčeném majetku, např. na půjčených svatebních šatech, nebo škody, které způsobíte na vybavení hotelu nebo penzionu. Tím výčet rozhodně nekončí. Za zmínku stojí i případ, kdy třeba jako lyžař způsobíte nějakou nehodu. Pojištění nemusí mít všichni členové rodiny. Stačí jedno na rodinu. O tom, že se vyplatí, není pochyb.

Pojistka na míru. Vše je možné!

Na trhu jsou i produkty přímo na míru. Než se pustíte do sjednávání pojištění, důkladně si doma vše sepište a počítejte (nejen hodnotu vaší nemovitosti, ale i majetku a všeho, na co se pojistka má v budoucnu vztahovat. Pracovník pojišťovny vás jistě povede správným směrem. Je třeba ovšem kalkulovat i do budoucna. Když třeba už teď víte, že si budete pořizovat v brzké době novou lednici apod., rovnou počítejte částku, kterou bude tento hmotný majetek stát. Vše se sčítá do celkové ceny. Je důležité, abyste byli pojištěni na dostatečnou částku. Od toho se odvíjí i výše měsíční částky, kterou za pojištění budete platit.

Pojistku si můžete sjednat i v nájmu

Chystáte se bydlet v nájmu? Zvažte pojištění také. A to ještě před podpisem smlouvy. Je docela fajn si s majitelem ujasnit, jakou kdo bude mít pojistku. U majitele je to zpravidla pojištění nemovitosti. Pojištění domácnosti může být klidně na vás. I na to se často zapomíná. Přitom slouží pro ochranu obou zúčastněných stran. Pojištění domácnosti rozhodně můžete uzavřít i s nájemní smlouvou v ruce. Jistíte především sami i sebe. Majitel může mít pojištěnou i domácnost, ale pojistka nemusí krýt vše.

Na jaká rizika lze domácnost pojistit?

Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny rizik, resp. pojistného nebezpečí:

  • riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti (eventuálně v dalších nebytových prostorách) vloupáním,
  • riziko živelní zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.

Při porovnávání produktů jednotlivých pojišťoven můžete využít internetové srovnávače. Ušetří vám čas a v konečném důsledku i finance.

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+