Začínáme stavět. Na co se zaměřit na začátku?

22.06.2018 /

Vše začíná výběrem stavební firmy. Ten rozhodně nepodceňujte. Této firmě přece hodláte svěřit nejen stavbu jako takovou, ale i budoucnost vašeho bydlení. Chybují i renomované firmy, natož ty, které jsou pro vás neznámé. Nelze věřit ani těm, které nenabízí levné služby. A co dál?

Myslete na budoucnost

Vzhledem k výši investice by zbrklost při výběru vhodné firmy byla pravděpodobně největší chybou. Vše si tedy důkladně promyslete, než se vrhnete do výběru. Pečlivost je na místě, neboť i pozdější případné reklamace mohou být komplikované a ne každá firma je chce ochotně řešit. Základem je samozřejmě cena. Musíte vědět, kolik jste schopni do stavby investovat. Podle toho se pak orientovat v jednotlivých nabídkách oslovených firem. Počítejte také s určitou rezervou.

Reference

Dobrým vodítkem je doporučení někoho, komu důvěřujete. Tedy známého či souseda, který má se stavební firmou předchozí zkušenosti. I špatné zkušenosti jsou dobrou radou. Jestliže přeci jen ještě trochu váháte, odborníci radí obrátit se raději na jinou firmu. Prověřit si firmu podle obchodního rejstříku či podle recenzí na internetu je dnes základ. To udělejte dříve, než se na firmu obrátíte se zájmem o výpočet kalkulace.

Termíny

Neexistuje snad firma, která by přesně dodržela veškeré termíny. Myslete na to před podpisem smlouvy. Nechte do ní zakomponovat termín dokončení stavby a případné finanční sankce při nedodržení podmínek. Vyhnete se tak zbytečným časovým prodlevám, které mohou být problém i v návaznosti na další dodatečné práce, které bude mít na starosti jiná firma.

Ceny za práci a písemná potvrzení

Dalším specifickým problémem jsou ceny. Ve smlouvě by měly být ceny předem pevně stanovené. Jisté úskalí představuje i domlouvání prací či cen přes někoho třetího. Všechno si nechte posvětit písemně. Nebudete litovat. Cokoli se dohodne za běhu, určitě stvrďte podpisem. Vše, co je psáno, může být následně vymáháno i v rámci reklamace. Je možné domáhat se nápravy nebo práci reklamovat.

Pozor při placení

Není asi třeba zdůrazňovat, že jednotlivé platby by měly být rozdělené na několik částí. Platbě předem se určitě nevyhnete, ale to neznamená, že musíte platit víc, než je skutečně třeba. Jednou z položek, které se hradí předem, je nákup materiálu. I tady je dobré si vyžádat jakékoli změny písemně. Proč? Firmy rády a často mění výběr materiálu a zvyšují tak vaše náklady (i nevědomky). Pokud s čímkoli nebudete souhlasit, ihned firmu o tomto informujte. Opět písemnou formou.

Náprava do 30 dnů

Reklamace by měla být vždy odbavena do 30 dnů. Když dojde k rozsáhlejším škodám, domluvte si předem speciální termíny, kdy budou věci dány do pořádku. Jestliže firma nereaguje na vaše písemné výzvy, obraťte se na právníka.

Stavební dozor potřebujete!

I když budete mít na stavební firmu štěstí, dozor stavby je v dnešní době nutnost! Jestliže se v této oblasti vyznáte, máte určitě vyhráno. Pokud ovšem patříte mezi laiky, doporučujeme si k tomuhle povolat odborný stavební dohled, který stavbu bude průběžně kontrolovat. Finance vynaložené na tuto službu se vyplatí.

I renomovaná firma může odvést svou práci špatně, s čímž je fajn počítat. A také byste si měli uvědomit, že každá chyba v případě stavby nemovitosti představuje tisícové i desetitisícové náklady navíc. A ty vám stavební dozor naopak ušetří. I přes kvalifikovaný dozor byste si měli stavbu kontrolovat průběžně i sami. Přeci jen – vy jste investoři. A máte určitě představu o tom, jak by měl výsledek vypadat. Nebo byste mít měli.

Dokonale zpracovaný projekt a výkaz výměr

K výběru dodavatelské firmy je nejprve zapotřebí dokonale zpracovaný projekt. Takový projekt by měl obsahovat kromě všech stavebních výkresů i výkaz výměr. Ten přesně udává jednotlivé objemy stavebních prací a dodávek, a to již od výkopových prací v m3, základových konstrukcí v m3, zdiva a omítek v m2, nebo jednotlivých ploch povrchů střechy. Popisuje také metráž kabelových rozvodů, počet zásuvek, nebo metry rozvodů topení. Výkaz by měl obsahovat i popisy standardů dveří a oken, včetně kování a povrchových úprav.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+