S realitní kanceláří či bez ní?

05.10.2018 /

Chcete koupit, prodat, najmout či pronajmout byt či jinou nemovitost? Seznamte se s důvody, kdy a proč je dobré obracet se na odborníky v oboru. Řada z vás, kteří potřebujete prodat či koupit nemovitost, např. byt či rodinný domek, si položí otázku, zda tento obchod uskutečnit vlastními silami nebo se obrátit na realitní kancelář.

Přehled nutných kroků při koupi a prodeji bytu, rodinného domku a dalších nemovitostí

Koupit či prodat nemovitost se na první pohled může zdát jako jednoduchá záležitost bez velkého rizika. Co musí člověk, který chce např. prodat svůj byt sám, tj. bez pomoci zprostředkovatele, učinit:

 • zorientovat se v cenách bytů dané velikosti v příslušné lokalitě a stanovit reálnou prodejní cenu,
 • zpravidla pomocí inzerce hledat zájemce o koupi bytu, vyjednávat s nimi o podmínkách prodeje včetně prohlídek bytu,
 • vybrat nejlepší nabídku, dohodnout se s kupujícím o konečné ceně a dalších podmínkách prodeje,
 • zajistit sepis kupní smlouvy, která by měla jednak všechny potřebné náležitosti a odpovídala právním předpisům (tj. zejména občanskému zákoníku, katastrálnímu zákonu a mnoha dalším právním normám), aby ji katastr nemovitostí akceptoval a provedl vkladem změnu vlastníka bytu a současně, aby smlouva neobsahovala žádná ustanovení, která by v případě sporu byla pro něj nevýhodná,
 • řešit daňové aspekty obchodu (daň z nabytí nemovitých věcí, popř. daň z příjmu),
 • dohodnout se s kupujícím o způsobu úschovy kupní ceny po dobu vkladového řízení na katastru nemovitostí.

Poslední uvedený bod je zvláště citlivou otázkou. Ke změně vlastníka nemovitosti nedochází jako např. u movitých věcí podpisem, resp. nabytím účinnosti kupní smlouvy, ale vkladem do Katastru nemovitostí. Zde je zpravidla nejlepší řešení, aby peníze kupujícího byly uloženy do doby uskutečnění vkladu do katastru nemovitostí u třetí osoby (notář, advokát, banka). Kdo však chce ušetřit na poplatcích za tuto úschovu, riskuje, že posléze nebude mít ani peníze ani nemovitost. K této velmi politováníhodné situaci může dojít i z dalších důvodů.

Toto jsou však jen některá rizika, která jsou s obchodováním s nemovitostmi spojena. Jak se tedy rozhodnout, chcete-li prodat či koupit nemovitost (totéž platí i o pronájmech), když pochybujete o solidním a profesionálním jednání realitních kanceláří, popř. nevíte, jak tu správnou realitní kancelář najít? A k tomu ještě přistupuje skutečnost, že za zprostředkování obchodu budete muset zaplatit realitní kanceláři provizi (pokud ji neplatí druhá strana). V takovém okamžiku je nutné si položit minimálně tyto otázky: je mi znám celý postup, tj. všechny jednotlivé fáze uvažovaného realitního obchodu; jsem schopen je sám zvládnout; jsou mi známa rizika, kterým je třeba se vyhnout či alespoň minimalizovat možnost, že se uskuteční; jsem přesvědčen, že dosáhnu lepších podmínek koupě či prodeje (cena aj.)?

Pokud si nejste zcela jisti kladnou odpovědí na výše uvedené otázky, měli byste se rozhodně obrátit na realitní kancelář.

Jak poznat solidní realitní kancelář?

V tom případě je pak nutné jako první řešit otázku, jak najít tu správnou, tedy realitní kancelář, která obchodování s nemovitostmi rozumí, její makléři jednají nejen na vysoké profesionální úrovni, ale zároveň se chovají solidně vůči svým klientům. Nejlepším vodítkem při výběru realitní kanceláře jsou kladné reference od jejích klientů, které vy zároveň znáte a jejich stanovisku důvěřujete. Nejsou-li takové reference k dispozici, je vhodné si v kanceláři sjednat informativní schůzku, všímat si v jakém prostředí a atmosféře realitní makléři pracují, způsobu jednání s vámi i dalšími klienty, seznámit se s návrhem (vzorem) jejich zprostředkovatelské smlouvy, tj. smlouvy mezi touto realitní kanceláří a jejich klientem.

Každého potenciálního klienta zajímá, zda a jakou bude platit provizi – některé realitní kanceláře účtují provizi prodávajícímu /pronajímateli/, jiné zase kupujícímu /nájemci/. Než se jako klient začnete ptát v realitní kanceláři na výši její provize, zjistěte si nejdříve, jaké jednotlivé služby zajistí kancelář v rámci své provize a jaké si popř. bude klient hradit sám (např. znalecký posudek).

Jedním z důležitých vodítek při výběru realitní kanceláře je její případné členství v profesním sdružení realitních makléřů, dražebníků a správců nemovitostí – Asociaci realitních kanceláří České republiky (ARK ČR).

Každý, kdo prodává, kupuje, najímá či pronajímá nemovitost i prostřednictvím realitní kanceláře, by měl postupovat promyšleně, každý svůj krok pečlivě zvážit, u smluv v případě pochybností se obrátit na právníka.

Legislativa a realitní obchody

Přesto, že každá solidní realitní kancelář spolupracuje (zejména při přípravě kupních či nájemních smluv pro své klienty) s advokátem či notářem, je zapotřebí, aby každý makléř se alespoň v určité míře seznámil s právními předpisy, které souvisí s obchodováním s nemovitostmi, neboť jinak by nemohl být odborně fundovaným partnerem v komunikaci ani se svými klienty, ani s právníkem připravujícím smlouvy. Jen namátkou vyberme takové věci, jako je např. zásada materiální publicity a důsledky jejího uplatňování, změny v oblasti předkupního práva či vedlejší ujednání při kupní smlouvě a samozřejmě celá řada dalších věcí.

Jsme přesvědčeni, že pouze ti realitní makléři, kteří se seznámí s občanským zákoníkem, katastrálním zákonem (oba tyto zákony jsou účinné již pátým rokem) a dalšími souvisejícími právními normami, budou schopni poskytovat svým klientům kvalifikované služby a nebudou jim i sobě způsobovat komplikace nebo finanční či jiné škody při realitních obchodech.

Řadu dalších důležitých informací o problematice obchodování s nemovitostmi naleznete na webových stránkách REALITY BEZ RIZIKA, tj. na www.realitybezrizika.org.

Asociace realitních kanceláří České republiky

Asociace realitních kanceláří České republiky je profesní sdružení realitních makléřů, správců nemovitostí, dražebníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice. Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna více než 300 realitních kanceláří z celé republiky.

Důvody, které vedly k založení asociace v roce 1991, byly tyto:

 • sdružit podnikatele zabývající se stejnou profesí a prosazovat a ochraňovat zájmy realitních kanceláří (zejména v kontextu legislativním),
 • zajišťovat průběžné vzdělávání v oborech souvisejících s oblastí nemovitostí,
 • vytvořit sdružení, které by postupně svou činností získávalo autoritu v rámci naší republiky, včetně potřebných kontaktů na obdobné organizace v zahraničí.

Jedním ze stěžejních cílů ARK ČR je přispívat ke zlepšování podmínek při uskutečňování realitních obchodů (včetně správy nemovitostí), a to zejména prostřednictvím zákonné úpravy provozování realitní činnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR Vícedenní kurzy:

 • Obchodník s realitami – rekvalifikační kurz – nejbližší termín kurzu od 24. 9. 2018
 • Příprava na zkoušku odborné způsobilosti
 • Výkon správy nemovitostí
 • Anglická komunikace pro realitní makléře

Jednodenní semináře:

 • Nájem bytu a nebytových prostor
 • Oceňování nemovitostí
 • Právní aspekty realitní činnosti
 • Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:

 • Fotografování
 • Videoprohlídky
 • HOME STAGING
 • Komunikace
 • Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI pro obor Obchodník s realitami (dle zákona 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny realitní makléře:

Dokažte vašim klientům vaši profesionalitu i Osvědčením o odborné způsobilosti. Jsme autorizovaná osoba (na základě rozhodnutí MMR ČR) oprávněná pořádat tyto zkoušky a vydávat osvědčení se státním znakem České republiky. Bližší informace na www.arkcr.cz.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
generální sekretář
Asociace realitních kanceláří ČR

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+