Dočkáme se „Realitního zákona“?

28.12.2018 /

Většina realitních makléřů i spotřebitelů se jistě shodne na tom, že jedním z hlavních problémů českého realitního trhu jsou chybějící jasná pravidla pro činnost realitních zprostředkovatelů.

Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR) na tuto skutečnost nejen upozorňuje již od svého založení počátkem devadesátých let, ale během uplynulých více než dvaceti let postupně předložila několik návrhů takových pravidel, ať už to byly jednodušší novely či komplexní verze návrhu zákona. Nic z těchto návrhů nebylo realizováno, i když některé návrhy byly se zástupci státní správy projednávány. Důvodem byla řekněme absence „společenské objednávky“. Přísnější právní úprava realitního zprostředkování je ve většině hospodářsky vyspělých zemí (nejen Evropy) zcela běžná – v tomto srovnání je Česká republika výjimkou.

Podnětem pro vznik dnes projednávaného návrhu zákona o realitním zprostředkování bylo usnesení Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny (rok 2011), z něhož vyplynulo, že ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstvo financí (MF) mají vypracovat analýzu současné situace na realitním trhu a návrh řešení. Na základě této analýzy pak Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny pověřil MMR, aby zahájilo přípravu speciálního zákona o realitním podnikání.

Zákon o realitním zprostředkování je ve stádiu „dolaďování“ paragrafového textu návrhu před jeho projednáním ve vládě a vše nasvědčuje tomu, že jeho přijetí je jen otázkou nepříliš vzdáleného času.

Jednou ze základních změn v tomto zákoně je přesun realitní činnosti z tzv. volných živností do živností vázaných. K získání živnostenského oprávnění na tuto vázanou živnost bude třeba splnění určitých podmínek (praxe v oboru, vzdělání či zkouška odborné způsobilosti). I pro realitní makléře, resp. zprostředkovatele realitních obchodů, kteří budou moci prokázat zákonem požadované vzdělání a odbornou praxi, bude z hlediska prokazování určitě jednodušší použít k tomuto účelu doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami. V takovém případě již nebude zapotřebí dokládat odbornou praxi a vzdělání.

Zkoušku odborné způsobilosti mohou vykonávat pouze subjekty, které k tomu mají autorizaci od příslušné instituce, v našem případě je to ministerstvo pro místní rozvoj. Zkouška probíhá podle pravidel, která jsou dána zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Držitelé osvědčení o složení zkoušky odborné způsobilosti (což platí pro všechny obory v členění podle Národní soustavy kvalifikací) musí prokázat své znalosti podle předem stanovených kritérií, a to jak v písemném testu, tak ústní i praktické zkoušce. Tento fakt je velmi důležitý zejména za situace, kdy v realitním oboru řada různých subjektů vydává nejrůznější certifikáty, osvědčení apod., kde ovšem není objektivní měřítko hodnocení znalostí osob, které takové osvědčení či certifikát získaly.

Asociace realitních kancelář České republiky má již téměř tři roky oprávnění tyto zkoušky odborné způsobilosti pořádat. Držitelé tohoto osvědčení budou moci na základě uvedené zkoušky odborné způsobilosti získat živnostenské oprávnění na vázanou živnost obchodník s realitami. Toto osvědčení (se státním znakem České republiky) u každého makléře je jistě důležitým dokladem jeho profesionality pro každého potenciálního klienta.

Každý makléř, který se rozhodne tuto zkoušku odborné způsobilosti vykonat, má také možnost doplnit a prohloubit si své znalosti v oboru účastí v kurzu Obchodník s realitami, který je vlastně takovou přípravou na uvedenou zkoušku.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami – rekvalifikační kurz
Příprava na zkoušku odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace pro realitní makléře

Jednodenní semináře:
Nájem bytu a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty
realitní činnosti
Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:
Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

pro obor Obchodník s realitami (dle zákona č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny realitní makléře:

Dokažte vašim klientům vaši profesionalitu i Osvědčením o odborné způsobilosti. Jsme autorizovaná osoba (na základě rozhodnutí MMR ČR) oprávněná pořádat tyto zkoušky a vydávat osvědčení se státním znakem České republiky. Bližší informace na www.arkcr.cz.


Zdroj:
Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+