Pojistka k hypotečnímu úvěru. Proč je tak nutná? Proč ji banky chtějí?

01.01.2019 /

Vyřizování hypotéky není zrovna nejjednodušší proces. Kromě klasických formalit na vás čekají i věci, o kterých možná netušíte, že musíte zařídit. Jednou z takových je uzavření pojištění nemovitosti podle pravidel dané banky. U koho se pojistíte, je jedno. Na jakou částku a proti čemu, to určuje banka. Je to zahrnuto ve smlouvě o úvěru. Proč to bankovní ústavy chtějí? Proti čemu se tím chrání a jak se můžete chránit vy?

Než vám banka uvolní peníze k čerpání

Myslíte si, že lze tento krok obejít? Nelze. Banka vám totiž bez něj peníze neuvolní. S největší pravděpodobností vás tedy čeká po podpisu smlouvy ještě tzv. vinkulace pojistnou smlouvou. Některé banky chtějí kromě pojištění nemovitosti i životní pojištění. Co to po vás vlastně chtějí?

Vinkulace

Pojem vinkulace má původ v latinském „vinculum – pouto“ a představuje ve své přenesené podobě omezení dispozičního práva. Vinkulace pojistného plnění tedy znamená, že v případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno třetí osobě, v tomto případě bankovnímu ústavu, se kterým uzavíráte smlouvu o hypotečním úvěru.

Pro banku je tento krok důležitý proto, že se tak snaží zajistit v případě, kdy dojde k tomu, že váš dům nebo byt z důvodu nějaké nahodilé živelní události zanikne. Vinkulace pojistného plnění tedy doplňuje z pohledu banky ochranu svého potenciálního, i když jen přechodného, majetku. Většinou banka vyžaduje vinkulaci plnění plynoucího z majetkového pojištění (tím je pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti).

Částka je důležitá

V případě pojištění nemovitosti je nejčastěji vinkulováno pojistné plnění ve prospěch banky až od určité částky. Pokud dojde ke zničení nebo znehodnocení stavby, banka bude ten, kdo pojistné plnění dostane a má kontrolu nad tím, jak budou investovány. Vy jako majitel nemovitosti máte povinnost za tyto peníze uvést nemovitost do původního stavu před nehodou.

Jinými slovy si hlídá, abyste si za peníze ze vzniklé škody nekoupili třeba nové auto, ale abyste je použili na opravu zástavní nemovitosti. Vyžadování vinkulace plnění ze životního pojištění ze strany banky je méně častou záležitostí, i když ne úplně neobvyklou.

Pokud ještě pojistku nemáte

Je dobré myslet i na tyto výdaje spojené s vinkulací pojištění nemovitosti, případně životní pojistky, pokud ji dosud nemáte anebo ji máte v nedostatečné výši. A zařadit je do svého rozpočtu. Nicméně, ruku na srdce, je vhodné si vzít úvěr a nezajistit se pro pro případy, kdy nebudete schopni splácet ze ze zdravotních či jiných důvodů?

Pokud vám pojistná smlouva z různých důvodů skončí, máte povinnost sjednat si novou a nahlásit to bance. Podmínky pojistné smlouvy stanoví opět banka. Ta ji buď schválí, nebo doporučí vylepšení. Pokud tak neučiníte, může si banka žádat sankce nebo okamžité zrušení hypoteční smlouvy.

Pojistka není jediná možnost

Ano, ptáte se správně. Je to jediná možnost? Neexistuje jiná? Samozřejmě cesta pro zajištění schopnosti splatit svůj dluh není jen a pouze přes pojistné smlouvy, o kterých jsme psali. Jako „pojistka“ nahrazující pojistnou smlouvu může dobře posloužit bankovnímu ústavu i váš dostatečný movitý a nemovitý majetek. To znamená jiná další zástava. Co si budeme ale povídat, to si nemůže dovolit úplně každý, to je jasné. A tak pojištění nemovitosti nebo i životní pojištění řešící extrémní životní situace, při kterých klesá schopnost vás jako dlužníka splácet, může být z tohoto pohledu nakonec vhodným východiskem. Nemyslíte?

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+