Příspěvek na bydlení. Máte nárok? Kdo ho může reálně dostat a kolik činí?

11.03.2019 /

K čemu příspěvek na bydlení slouží, je asi jasné téměř každému. Stát jeho prostřednictvím pomáhá rodinám i jednotlivcům, kteří nezvládají ze svého nízkého příjmu pokrýt náklady na bydlení. Týká se to lidí nebo rodin, které za bydlení vydají více peněz než 30 procent svých příjmů. Pokud žijí v hlavním městě, je to 35 procent. Třetina příjmů, o kterých se hovoří, nesmí překročit takzvané normativní náklady na bydlení. Ty se určují na základě velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Příspěvek na bydlení v současné době čerpá okolo dvou set tisíc rodin. Konkrétně jen v lednu loňského roku pobíralo příspěvek na bydlení 203 tisíc rodin a jednotlivců. To je překvapivě o dvacet tisíc méně než v předchozích letech. Největší počet příjemců příspěvku na bydlení je přitom v Moravskoslezském kraji. Na přední příčky se zařadil také Ústecký kraj a Praha.

Nerozhodují jen příjmy

Máte nízké příjmy? Ještě se neradujte. Jen tento fakt nestačí. Nárok na finanční výpomoc od státu máte pouze tehdy, pokud splňujete i další podmínky. Jednou z nich je, že jako žadatel musíte bydlet ve vlastním bytě či domě, v nájmu nebo v družstevním bytě a mít zde přihlášené trvalé bydliště. Jestliže jste v současnosti zapsaní k trvalému pobytu jinde, na dávku nedosáhnete. Další podmínkou je, že na jednu nemovitost lze příspěvek na bydlení pobírat pouze jednou. Můžete tedy žádat i v případě, že bydlíte v bytě, jehož vlastníkem je manžel nebo manželka. Ale pozor, tento nesmí dávku už sám (sama) čerpat.

Nejde bydlet v pronajaté části bytu

Ano, ani tohle nelze, pokud chcete od státu vidět nějaké příspěvky. Nelze mít pronájem pouze části bytu. I když v takovém případě na dávku nárok nemáte, můžete si požádat o doplatek na bydlení nebo dávku v hmotné nouzi.

Budete dokládat příjmy

Je naprosto jasné, že k žádosti budete muset doložit i fakta. To se týká zejména doložení svých příjmů. Úředníky zajímají příjmy všech osob, které v daném bytě či domě trvale bydlí. A roli hraje především fakt, kolik lidí je v dané nemovitosti hlášeno k trvalému pobytu. Doložené musí být tedy i příjmy osob, které v nemovitosti nebydlí, ale mají zde trvalé bydliště. Například tedy odrostlé děti hlášené k trvalému pobytu na této adrese. Do celkového příjmu (ať už jde o čistou mzdu ze zaměstnaneckého poměru, nebo ze samostatně výdělečné činnosti) se připočítávají i některé dávky jako například podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, ošetřovné nebo mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, starobní, invalidní a pozůstalostní důchody.

Družstevní, vlastní nebo nájemní bydlení?

Roli také hraje, zda žadatel bydlí ve vlastním, družstevním, nebo si nemovitost pronajímá. Pokud jde o nájemní bydlení, započítává se nájem a náklady a služby související s užíváním bytu.

Z čeho se počítá čistý příjem?

Výpočet a posouzení se vztahuje vždy na předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud tedy chcete zažádat o dávku v únoru 2019, rozhodovat budou příjmy za říjen, listopad a prosinec roku 2018. Pokud budete žádat třeba v květnu 2019, budete dokládat příjmy za leden, únor a březen 2019.

Jak se počítají náklady na bydlení?

Jednou ze složek, která rovněž rozhoduje pro udělení příspěvku na bydlení, jsou náklady na bydlení. Do těch se počítají výdaje za plyn, elektřinu, topení, teplou vodu, vodné a stočné, televizi a rozhlas, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva. Bezplatné kalkulačky pro výpočet nejrůznějších dávek najdete na internetu.

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+