Realitní zákon. Proč opět na toto téma?

22.03.2019 /

Je to nasnadě. Za posledních 29 let nejdůležitější právní předpis, který by se měl dotknout realitních kanceláří i jejich klientů. V minulém čísle jsme si stručně vyjmenovali hlavní atributy navrženého zákona a stručně jsme si je popsali. Hlavní změnou je to, že ze živnosti volné by se měla stát živnost vázaná. S tím se pojí povinné prokazování odborné způsobilosti.

Odborná způsobilost

Bude-li zákon přijat, plus minus v textu, v němž byl do Sněmovny předložen vládou, jsou podmínky pro prokázání odborné způsobilosti celkem jasné a chtělo by se říci, že i průkazné. Přesto se však kolem tohoto tématu rozvířily, zejména u tzv. odborné veřejnosti, diskuze. Zejména na téma: kdo bude oprávněn zkoušet, kdo bude oprávněn školit, jak vše bude probíhat? Zdálo by se, že toto je vlastně vyřešeno. Zkoušet může toliko „Autorizovaná osoba“, neboli instituce, která splnila veškeré odborné, personální a další požadavky, podala si žádost a byla ministerstvem pro místní rozvoj jmenována. To už funguje v současnosti a zkoušky před Autorizovanými osobami probíhají. Mají svá pravidla a nezbývá nám věřit, že jsou řádně dodržována. Na půdě Asociace realitních kanceláří České republiky tomu tak bezesporu je. Někdo by se však mohl ptát, proč toto téma diskuzi vyvolalo. Je to nabíledni. Co když budou někde zkoušky probíhat obdobně, jako tomu bylo například v některých případech u zkoušek pro získání řidičského oprávnění… Dá se toto ještě nějak v zákoně upravit? Obávám se, že zatím můžeme spoléhat pouze na důslednou kontrolní činnost ministerstva. Na Asociaci realitních kanceláří České republiky ke kontrole úřední osoby přišly. Věřím, že ostatní budou pod ministerským drobnohledem rovněž.

„Klientské“ peníze

Dalším „velkým“ a možná tím největším tématem navrženého zákona jsou tzv. klientské peníze. Rozuměj peníze, které nepatří realitní kanceláři, ale jsou přesto v její péči. Doposud se může jednat o nejrůznější finanční prostředky v nejrůznějších částkách. Od rezervačních poplatků, přes kauce až po celé kupní ceny. Věcný záměr zákona měl ambici toto vyřešit, ale v paragrafovém znění návrhu se to předkladateli příliš nepodařilo. Někomu to může vyhovovat, jiný s tím má problém. Správné by bylo řešit záležitost „razantně“. Tedy ochránit spotřebitele i pověst realitních kanceláří. Přesto, že těch slušných a poctivých, které by vlastně žádné „razantní“ řešení ani nepotřebovaly, je většina. Jde o to, aby byly peníze ochráněny například pro případ exekučního řízení vůči realitnímu podnikateli a také o to, aby se s klientskými penězi nijak v RK nenakládalo. To totiž může poškodit nejen klienty takto si počínajících realitních makléřů, ale škodí to zejména pověsti slušných realitních kanceláří.

Řešení je jednoduché. Buďto přijímání peněz do úschov zakázat, nebo předepsat pravidla, která by tyto peníze ochrání. Zakázat je jednoduché, ale zákazy se u nás rády obcházejí. Vyřešit způsob, jak peníze ochránit, je složitější, ale možné. Stačí se inspirovat dražebníky, nebo poučit se u advokátů. Banky budou rády „chráněné“ účty zřizovat, pokud jim k tomu dodá zákon příslušný podnět.

Pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti je pro členy Asociace realitních kanceláří České republiky jasnou a jednoduchou záležitostí. Každý člen Asociace je pojištěním profesní odpovědnosti pojištěn již nyní. Většina ostatních realitních kanceláří tuto navrženou povinnost rovněž nerozporuje. Při hlubších diskuzích na toto téma je pak diskutováno, kdo a jakou škodu, vyplývající z profesní odpovědnosti, může klientovi způsobit. Kdo a do jaké výše ji bude moci u pojišťovny uplatnit. Je nasnadě, že makléř, který pracuje pro realitní společnost, která odpovědnost přebírá v okamžiku podpisu smlouvy s klientem, může způsobit škody výrazně nižší, než skutečně odpovědná osoba, tedy realitní kancelář, která má s klientem smlouvu podepsánu. Z takovéhoto úhlu pohledu se zdá být zřejmé, že výše pojistné částky by měla být v návrhu zákona diferencována. Nemělo by se tedy jednat o dostatečném, resp. nedostatečném pojištění, ale kdo v realitním procesu má jakou odpovědnost, a tudíž na kolik má být pojištěn.

Pozitiva

Domnívám se, že hlavním pozitivem vládního návrhu zákona je už samotný fakt, že vznikl. Že při jeho tvorbě byla Asociace realitních kanceláří České republiky, na rozdíl od nejrůznějších seskupení na trhu, opravdu vždy, kdy jí to bylo ministerstvem umožněno. Své připomínky jsme předkladateli zákona posílali ke každé fázi vývoje návrhu a řada jich byla brána v potaz. Z nejrůznějších důvodů se ne vše podařilo do zákona vtěsnat. Nejedná se o návrh ve všech směrech dokonalý. Ale je na světě. Posouvá nás do Evropy a bude jen na realitních kancelářích, jak s ním budou vycházet. Solidní realitní kanceláře s ním mít problém nebudou. Ostatně novely jsou vždy možné, až praxe ukáže, zda a které budou nezbytné. Připravit zákon od nuly je procesně neskonale složitější.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:

Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz příprava na zkoušku odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí Anglická komunikace pro realitní makléře

Jednodenní semináře:

Nájem bytu a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty realitní činnosti
Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:

Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

pro obor Obchodník s realitami (dle zákona č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny realitní makléře:

Dokažte vašim klientům vaši profesionalitu i Osvědčením o odborné způsobilosti. Jsme autorizovaná osoba (na základě rozhodnutí MMR ČR) oprávněná pořádat tyto zkoušky a vydávat osvědčení
se státním znakem České republiky. Bližší informace na www.arkcr.cz.

Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR při zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky

 • vstupní prohlídka nemovitosti
 • sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • posouzení reálné tržní ceny
 • převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

b) Příprava zakázky

 • prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů
 • zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerce)

c) Realizace zakázky

 • nabídka nemovitosti
 • organizace prohlídky nemovitostí
 • průběžná komunikace s klientem
 • blokace nabídky nemovitosti
 • příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou
 • asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou
 • vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
 • doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno

Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+