Hypotéka pro mladé. Stane se sen o bydlení skutečností?

28.05.2019 /

Vlastní bydlení se v posledních letech stalo pro velkou část domácností nedostižným snem. Svoji roli sehrál nejen růst úrokových sazeb a cen nemovitostí, ale po sérii regulací České národní banky je dnes pro většinu žadatelů výrazně obtížnější získat hypotéku. Opatření ČNB se týkala požadavku na vyšší podíl vlastních zdrojů a větších nároků na příjem.

Při koupi vlastního bydlení je tak dnes potřeba naspořit alespoň 10 % vlastních zdrojů (ideálně však 20 % pro získání nižší úrokové sazby) a je potřeba dostatečně prokázat i výši příjmů žadatelů. „Hypotéka včetně všech stávajících úvěrů totiž nesmí přesáhnout devítinásobek ročního čistého příjmu a měsíční splátky všech úvěrů nesmí přesáhnout 45 % čistého měsíčního příjmu,“ říká Ing. Pavel Bultas, ředitel společnosti HYPOASISTENT. Tato opatření postihla nejvíce mladé rodiny, samožadatele a domácnosti v Praze a v Brně, kde jsou ceny nemovitostí nejvyšší.

Kolik dnes potřebuje mladá rodina na pořízení vlastního bytu?

Pokud počítáme cenu bytu 5 milionů, je potřeba naspořit minimálně 500 000 Kč a příjem domácnosti musí být orientačně alespoň 42 tisíc čistého. Pokud by rodina už nějaký úvěr splácela, potřebný příjem by byl samozřejmě vyšší. To jsou bohužel pro velkou část začínajících rodinných rozpočtů nedosažitelné cíle. Než totiž domácnost může začít splácet vytouženou hypotéku, bydlí v nájmu. A protože ceny nájmů za poslední roky rovněž vyrostly, ušetřit potřebné vlastní zdroje je nelehkým úkolem.

Připravuje se hypotéka pro mladé

Na ministerstvu financí se nyní blýská na lepší časy. Připravuje novelu zákona o České národní bance, která by sice znamenala více pravomocí pro ČNB, ale mohla by přinést úlevu alespoň pro mladé žadatele do 36 let. Pokud vláda a parlament novelu schválí, mladé rodiny by díky tomu nepotřebovaly naspořit vlastní zdroje pro získání hypotéky a benevolentnější by byly i požadavky na výši potřebných příjmů. Podmínkou by kromě věku bylo i to, že žadatel ještě nevlastní žádnou jinou nemovitost.

Jaké příjmy je možné započítat při žádosti o hypotéku?

Při žádosti o hypotéku je potřeba prokázat dostatečnou výši příjmů. To bude nutné i v případě schválení nových podmínek hypotéky pro mladé. V některých případech je sice možné doložit příjem zjednodušeným způsobem, prokazovat jej bude ale nutné vždy, jelikož banky jsou ze zákona povinné prověřit jeho dostatečnost. Může se jednat o příjem ze zaměstnání – na dobu neurčitou i určitou. Některé banky v omezené míře akceptují i příjem z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V případě podnikání žadatel prokazuje příjem daňovým přiznáním, stejným způsobem se obvykle prokazuje i příjem z pronájmu nemovitostí. Dalšími typy příjmů, které je možné pro získání hypotéky doložit, je například příjem z rodičovské, cestovní náhrady, příspěvek na bydlení pro vojáky, příspěvek na péči o osobu blízkou, výživné, odměna pěstouna, nebo sirotčí či invalidní důchod.

Pokud by příjem nedostačoval na potřebnou výši hypotéky a zvýšení příjmu by bylo v nedohlednu, je možné situaci vyřešit několika způsoby. „Mezi nejčastější řešení patří snížení výše úvěru, prodloužení doby splatnosti hypotéky nebo přistoupení dalšího bonitního spolužadatele, nejčastěji někoho z rodiny,“ dodává Pavel Bultas z HYPOASISTENT.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+