Odborná způsobilost realitních makléřů

13.06.2019 /

V dnešní době, kdy je trh (a dnes často také zdi kanceláří realitních provozoven) zaplaven nejrůznějšími certifikáty, osvědčeními, vysvědčeními a diplomy, které jsou vydávány nejrůznějšími jednotlivci, organizacemi, či komorami, se význam těchto dokumentů stírá. A nutno dodat, že v mnoha případech oprávněně. Některé jsou vydávány za pouhou účast, někdy ani ta není podstatná, hlavně že účastník toho kterého kurzu zaplatil… Některé komplexní, vícedenní semináře jsou vedeny jedním „zkušeným odborníkem na všechno“, podle známého hesla: „Kdo moc neumí, všechno naučí“.

Ale vždyť je to vlastně jedno, stejně jde hlavně o to, aby klient viděl nebo raději řekněme zíral… Stačí mu přeci jen předložit certifikát. A nejlépe s pečetí. Třeba zlatou. To už musí něco znamenat. Co všechno ten makléř umí. A tak už jen málokterý zákazník se zeptá, kde a jak realiťák k takovému „obrázku“ na zdi přišel.

A o to právě jde. Existují certifikace, osvědčení, vysvědčení, které skutečně něco znamenají? Mám pro vás dobrou zprávu. Existují. Například rekvalifikační kurzy „Obchodník s realitami“, zakončené zkouškou odborné způsobilosti před tzv. autorizovanou osobou, ze které pouze úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace, dokonce se státním znakem, je jedním z nich. Tato zkouška musí obsahem odpovídat standardu Národní soustavy klasifikací. Ta se, pro představu čtenáře, pro náš obor soustřeďuje mimo jiné na témata, kterými jsou:

 • Komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami,
 • Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí
 • Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
 • Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami
 • Orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činnosti obchodníka s realitami
 • Používání informačních technologií v praxi obchodníka s realitami
 • Etiku při výkonu činnosti obchodníka s realitami
 • Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí

Zkouška odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami je cesta, jak získat osvědčení, které není zadarmo. Nemluvím o ceně z hlediska finančního, která je zanedbatelná, ale o ceně z hlediska způsobu hodnocení. Hovořím o tom, že k získání takového osvědčení musíte opravdu prokázat znalosti. V současné době je v Poslanecké sněmovně projednáván Zákon o realitním zprostředkování (proběhlo tzv. první čtení).

Bude-li zákon přijat, plus mínus v textu, tak jak byl do Sněmovny předložen vládou, jsou podmínky pro prokázání odborné způsobilosti celkem jasné a chtělo by se říci, že i průkazné. Přesto se však kolem tohoto tématu rozvířily, zejména u tzv. odborné veřejnosti, diskuze. Zejména na téma: kdo bude oprávněn zkoušet, kdo bude oprávněn školit, jak vše bude probíhat? Myslím, že toto je vlastně vyřešeno. Zkoušet může pouze „Autorizovaná osoba“, neboli instituce, která splnila veškeré odborné, personální a další požadavky, podala si žádost a byla Ministerstvem pro místní rozvoj jmenována. To už funguje v současnosti a zkoušky před Autorizovanými osobami probíhají.

Mají svá pravidla a nezbývá nám, než věřit, že jsou všemi řádně dodržována. Na půdě Asociace realitních kanceláří České republiky tomu tak bezesporu je. Asociace realitních kanceláří České republiky, resp. její dceřiná společnost Informační centrum ARK, spol. s r.o. pořádá tyto zkoušky odborné způsobilosti již od r. 2016. Tyto zkoušky jsou jednak součástí rekvalifikačního kurzu Obchodník s realitami, jednak probíhají zkoušky samostatně pro ty makléře, kteří se cítí dostatečně připraveni úspěšně zkoušku absolvovat i bez kurzu, který absolventy na tuto zkoušku připravuje. Za více než tři roky, kdy tyto zkoušky pořádáme, získalo Osvědčení odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami více než tři sta realitních makléřů a makléřek.

Ne všichni při zkoušce uspějí – buď nesplní 70% limit požadovaných správných odpovědí v písemném testu nebo při ústní a praktické zkoušce neprokáží potřebné znalosti a dovednosti. Procento těch, kteří při zkoušce neuspějí není vysoké, zejména u těch makléřů, kteří se zúčastnili výše uvedeného kurzu. Každý, kdo při zkoušce neuspěl, má samozřejmě možnost po určité době zkoušku opakovat.

Někdo by se však mohl ptát, proč téma zkoušek odborné způsobilosti diskuzi vyvolalo. Myslím, že důvodem může být obava, zda budou všude probíhat podle zadaných kritérií. Dá se toto ještě nějak ošetřit v připravovaném zákoně? Obávám se, že toto zajistit zákonem není možné a že můžeme spoléhat pouze na důslednou kontrolní činnost ministerstva.

Úspěšné absolvování zkoušky odborné způsobilosti umožní makléřům a makléřkám po nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování nejen splnit podmínku pro získání živnostenského oprávnění nově definované vázané živnosti obchodník s realitami, ale v neposlední řadě je dokladem pro každého zákazníka, že se obrací na kvalifikovaného odborníka.

Každému budoucímu klientovi realitní kanceláře doporučujeme, aby při jejím výběru bral v úvahu také kritérium odborné způsobilosti doložené příslušným osvědčením.

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář ARK ČR

 

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:

Obchodník s realitami – rekvalifikační kurz příprava na zkoušku odborné způsobilosti Výkon správy nemovitostí Anglická komunikace pro realitní makléře

Jednodenní semináře:

Nájem bytu a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty realitní činnosti
Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:

Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník s realitami (dle zákona č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny realitní makléře:

Dokažte vašim klientům vaši profesionalitu i Osvědčením o odborné způsobilosti. Jsme autorizovaná osoba (na základě rozhodnutí MMR ČR) oprávněná pořádat tyto zkoušky a vydávat osvědčení se státním znakem České republiky.

Bližší informace na www.arkcr.cz.

Rozsah služeb realitní kanceláře
– člena ARK ČR při zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky

 • vstupní prohlídka nemovitosti
 • sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • posouzení reálné tržní ceny
 • převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

b) Příprava zakázky

 • prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů
 • zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerce)

c) Realizace zakázky

 • nabídka nemovitosti
 • organizace prohlídky nemovitostí
 • průběžná komunikace s klientem
 • blokace nabídky nemovitosti
 • příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou
 • asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou
 • vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
 • doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno

Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“.

Štítky:

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+