Cohousing. Má v České republice šanci?

19.06.2019 /

Mít vlastní nemovitost je sice snem valné většiny Čechů, ovšem díky současným podmínkám, které na realitním trhu panují od loňského roku, se řada z nich svého snu, minimálně v tuto chvíli, bude nucena vzdát. A tady se otevírá prostor pro další nová a objevná řešení bydlení, která už v zahraničí mají svůj prostor i příznivce. V České republice jich je však prozatím pramálo na to, aby se věci pohnuly kupředu. Má Cohousing šanci zakořenit a vyrůst i u nás?

Cohousing aneb bydlení v komunitě

Není ani reálné a možná ani nutné, aby si všichni z nás museli mít bydlení v osobním vlastnictví. Zvlášť v současných bouřlivých demograficko-sociálních, ekologických i ekonomických změnách, které vyžadují od lidí stále více vzájemných ohledů i výraznější spolupráci. Bydlení v komunitě (Cohousing) i další inovativní formy bydlení mohou být zajímavou a současně i v jistém ohledu dobrodružnou cestou, jak žít alespoň částečně udržitelnějším způsobem života (a také v zeleni, pokud obyvatelé bytů bez vlastní zahrady dokážou sdílet například vnitroblok) a jak využít velký potenciál, který nabízí vzájemná kooperace, výpomoc a efektivní sdílení prostorů i prostředků.

Co je Cohousing

Slovo se dá přeložit jako blízké sousedské bydlení nebo spolu-bydlení. Jedná se o vědomě budované sousedské společenství, které klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. Jak si to představit ještě detailněji? Často vzniká jako iniciativa skupiny lidí, kteří se rozhodnou bydlet ve fungujícím společenství, kde budou dobře znát své sousedy, záleží jim na blízkém okolí jejich domova a mají chuť i nápady se věnovat jeho zobytňování, zútulňování či zkrášlování.

Jak a proč?

Ono sousedské nebo komunitní bydlení vzniklo jako reakce na běžné anonymní formy bydlení. Iniciátorem a hnacím motorem je také logicky participace, spolupráce a vzájemná výpomoc mezi lidmi, které přinášejí mnohá a zřejmá pozitiva. Zatímco v zahraničí těchto projektů vesele přibývá, u nás ještě ta správná chvíle patrně nenastala. Zcela dokončený projekt tu není patrně žádný. Jsou projekty, které se realizují již několik let.

Komunitní bydlení po Česku

Jedno je jisté. Zatím ani v jednom případě, které nějakým způsobem fungují na podobném principu, se nejedná o klasický cohousingový projekt. Jde tedy o do jisté míry průkopnické snahy obyvatel o komunitní bydlení v ČR. Nikdo také neříká, že je nutné následovat zahraničí. Vzniklé komunity jsou ve fázi, kdy do určité míry už fungují, a mají proto velmi cenné osobní zkušenosti se sdíleným bydlením. Je možné, že nakonec dojdou do formy klasického cohousingu nebo vytvoří jeho ryze českou odnož.

V ČR zatím cohousing přitahuje spíše alternativně založené osoby. V zahraničí tohle není. V cohousingových komunitách žijí „většinově smýšlející“ lidé a jsou zde zastoupené všechny věkové kategorie i sociální vrstvy obyvatel. Typickými znaky pro Cohousing podle obecných světových měřítek jsou: Účast členů společenství při plánování Cohousingu, urbanistické, architektonické a dispoziční uspořádání podporující vznik a udržování sousedských vazeb, soukromé domy doplněné společným příslušenstvím – „společenským domem“ a společně využívané nezastavěné plochy, řízení chodu a provozu projektu samotnými obyvateli, nehierarchická struktura a způsob rozhodování a nezávislé finanční prostředky.

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+