Stát podpoří výstavbu sociálních bytů. Řeší tak dostupnost bytů

05.08.2019 /

Města a obce mají možnost díky úředníkům začít stavět sociální bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně spustilo program, který obcím poskytne dotaci ve výši až 100 % na pořízení sociálních bytů. Díky tomu by mohlo významně přibývat několik tisíc bytů ročně.

Proč stát podporuje sociální bydlení

Důvod je jasný. Stát chce reagovat na nedostupnost bydlení. Dotace, tedy finanční částka, půjde ze Státního fondu rozvoje bydlení. Nemusí jít ovšem jen o novou výstavbu. Obce mohou například nakoupit byty, které zrekonstruují, nebo nebytové prostory, které přestaví na bytové. Může se také jednat i o rozdělení jednoho velkého bytu na dvě menší bytové jednotky. Možností je celá řada.

Náklady až 100 %

Jak jsme naznačili, stát poskytne finanční prostředky až 100 % na pořízení sociálních bytů obcemi. V případě, že se bude jednat o dostupné byty, bude stát poskytovat kombinaci s nízkoúročeným úvěrem fondu. Bude možné rovněž kombinovat dotace i s komerčním úvěrem nebo vlastními zdroji obce. Celková splatnost u fondu je pak 30 let od dokončení stavby, pokud se jedná o peníze na výstavbu.

Kolik se rozděluje

Zásadní také je, kolik peněz má fond připravených pro letošní rok. Každý rok to bude pravděpodobně jinak. V roce 2019 je připravena jedna miliarda korun. Přitom z toho 650 milionů korun půjde na sociální byty a 350 milionů na úvěry. Hovoří se o tom, že další roky bude uvolněná částka až trojnásobná.

Kdo na byty dosáhne

Lidi asi bude zajímat, kdo takové byty bude moci využívat. Dotační program je určený pro dva typy lidí. Sociální byty by měly být pro rodiny, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení. Jsou to rodiny, které nejsou schopné udržet nebo získat bydlení na volném trhu, a to zpravidla díky nedostatku financí. Jsou to lidé, kteří nedosáhnou na hypoteční úvěry nebo potřebují změnit bydlení s ohledem na zdravotní postižení atd. Vyhodnocovat nárok na byt by měl sociální pracovník.

V případě dostupných bytů může obec tyto nabídnout podle vlastního uvážení. Ať už se bude jednat o matky samoživitelky, domácnosti s nízkými příjmy nebo domácnosti veřejně prospěšných profesí. Stát chce tak přispět k rozvoji a kvalitě veřejných služeb v regionech.

Kolik se bude platit

Výše nájemného bude stanovena podle dané lokality. Tedy v takové úrovni, jak je v lokalitě nájemné běžné. Pokud obec využije k pořízení nových bytů i vlastní zdroje, může stanovit nájemné i nižší, než je tato běžná úroveň.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+