Zákon o realitním zprostředkování míří do Senátu!

05.12.2019 /

Kdo se alespoň trochu zajímá o dění kolem realitního businessu, nemohl přehlédnout listopadovou tiskovou zprávu Asociace realitních kanceláří České republiky „Vítáme přijetí zákona o realitním zprostředkování Poslaneckou sněmovnou. Sen všech slušných realitních kanceláří tak již má reálné obrysy. Asociace realitních kanceláří České republiky za vznik ‚realitního zákona‘ bojuje již od svého založení v roce 1991.“

Co bude znamenat přijetí dlouho očekávaného zákona pro realitní kanceláře? Co přinese realitním makléřům? A v neposlední řadě, posílí pozici této profese v očích spotřebitele? Tyto a řadu dalších otázek si nyní klade mnoho lidí, kterých se bude nová zákonná úprava týkat. Je to logické a správné. Bude-li zákon opravdu přijat (ještě musí proběhnout schvalovacími procesy v Senátu a opět v Poslanecké sněmovně a také se k němu bude vyjadřovat prezident), bude naprosto nezbytné, aby všichni aktéři realitního zprostředkování svoji činnost podle nového zákona přizpůsobili. Poměrně dost času (6 měsíců od zveřejnění ve Sbírce) budou mít na získání nového oprávnění k činnosti, tedy vázané živnosti. Ovšem všechno ostatní bude muset každý zprostředkovatel realizovat podstatně rychleji. Takříkajíc okamžitě. On totiž zákon začne ke schválenému (zatím však neznámému) datu platit. Nechci teď nikoho strašit. Jen varuji ty, kteří „do včerejška“ měli dost času. Slyšel jsem řadu komentářů typu: když to počkalo pětadvacet let, nebude to tak žhavé. Ale chyba lávky! Pokud zákon bude opravdu definitivně přijat, pak nastane to, po čem všichni volali, prakticky okamžitě. Jenom se nyní tak trochu ukazuje, že ne všichni volali po tomtéž nebo, a to je ještě častější případ, nevěděli, po čem volali. Nyní se musejí „probudit“.

Asociace je tu pro všechny a bude pomáhat a poskytovat pokyny takové, aby přechod na novou úpravu byl co nejjednodušší. Čtěte proto naše články, sledujte náš web www.arkcr.cz.

Realitním zprostředkovatelem by již neměl být každý. Pouze ten, kdo prokáže odbornou způsobilost. To se ovšem řadě kritiků zákona včera ještě líbilo, nyní s tím mají problémy. A tak tu máme první paradox. Jedni poukazují na to, že kritéria pro prokázání odborné způsobilosti jsou příliš měkká, druzí si najednou myslí, že by měla být tato pravidla nastavena jinak. Paradoxně, a to platí o kritice prakticky všeho, co se v zákoně objevilo, nikdy nedokážou říci, jak by to, či ono, mělo vypadat. Prezident ARK ČR Ing. Jaroslav Novotný k navrhované úpravě řekl: „Činnost slušným zprostředkovatelům zákon komplikovat nebude, ti ostatní budou muset změnit svůj postoj k profesi i spotřebiteli. Zákon by měl posílit postavení profese na společenském žebříčku a posílit důvěru spotřebitele v poskytované služby.“ To vystihuje současnou situaci. Zprostředkovatelé, a nejedná se pouze o „velké“ společnosti, nýbrž všechny, kteří na trhu poctivě slouží realitnímu řemeslu, ti v převážné většině nové povinnosti již dávno naplňují. Jsou pojištěni na profesní odpovědnost. Ve své profesi se vzdělávají. Ve smluvním vztahu s klienty používají písemné smlouvy, a protože jim je vypracovali spolupracující advokáti, mají všechny náležitosti, které zákon popisuje. Do katastru mají zřízen dálkový přístup, aby pro své klienty zajistili ty nejaktuálnější informace. Většina realitních kanceláří na trhu využívá pro úschovy kupních cen advokátních či jiných úschov, které zákon dnes chce upřednostňovat, a tak bych mohl pokračovat.

Současná varianta zákona přijatá v PSP ČR v podstatě vyhovuje zadání dříve schváleného Věcného záměru zákona. Řeší odbornou způsobilost, povinné pojištění profesní odpovědnosti, písemné smlouvy se spotřebiteli včetně těch tzv. exkluzivních, zabývá se úschovami, kdy chce ochránit klientské peníze proti případné insolvenci. Při podrobném zkoumání jednotlivých paragrafů zákona lze o jejich formulaci diskutovat. Asociace realitních kanceláří České republiky se podílela na řadě změn, které přispěly k nápravě posledního vládního návrhu. To, co se nepodařilo, z části řešily některé pozměňovací návrhy. Výsledek není stoprocentní, vždy bude do čeho se „navážet“. Viceprezident ARK ČR, JUDr. Miroslav Duda, to komentoval slovy: „Ze zkušenosti mohu říct, se dá předpokládat, že to vyvolá vznik nejrůznějších skupin, komor či asociací, které se budou na tomto aktu chtít zviditelňovat. Realitní makléři, kteří nás sledují, však bezpochyby vědí, že Asociace realitních kanceláří České republiky vždy zcela nezávisle a trvale usilovala o prospěch realitních kanceláří napříč realitním trhem. I nadále se vždy jako první bude snažit o to, aby spotřebitel využíval služeb realitních kanceláří a neměl žádné opodstatněné důvody přicházet o peníze bez využití realitních kanceláří.“

Shrňme si na závěr, co patřilo mezi nejdůležitější Sněmovnou přijaté pozměňovací návrhy. Je to určitě regulace úschov včetně jejich evidence a zároveň zlepšení postavení ochrany úschovy klientů na účtech bank proti krachu banky na stejnou úroveň jako mají advokáti či notáři. Dále byla schválena změna v pojištění, a to ve formě sníženého pojištění na úrovni 50% pro franšízanty, či jiné osoby, které vykonávají zprostředkovatelskou činnost na účet firmy, jejímž logem či značkou disponují. Kvalifikační možnosti se pak díky jinému přijatému návrhu rozšiřují o kurzy MBA a byla také přijata změna, kdy pro vztahy zprostředkovatele s podnikateli se umožňuje libovolná výpovědní lhůta.

Návrh zákona nyní bude odeslán Senátu. Očekávaná účinnost k 1. lednu 2020 zřejmě není reálná. Reálnější se jeví obecná účinnost, tedy 15 dní po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář ARK ČR

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:

Obchodník s realitami – rekvalifikační kurz příprava na zkoušku odborné způsobilosti Výkon správy nemovitostí Anglická komunikace pro realitní makléře

Jednodenní semináře:

Nájem bytu a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty realitní činnosti
Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:

Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník s realitami (dle zákona č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny realitní makléře:

Dokažte vašim klientům vaši profesionalitu i Osvědčením o odborné způsobilosti. Jsme autorizovaná osoba (na základě rozhodnutí MMR ČR) oprávněná pořádat tyto zkoušky a vydávat osvědčení se státním znakem České republiky.

Bližší informace na www.arkcr.cz.

Rozsah služeb realitní kanceláře
– člena ARK ČR při zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky

 • vstupní prohlídka nemovitosti
 • sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • posouzení reálné tržní ceny
 • převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

b) Příprava zakázky

 • prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů
 • zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerce)

c) Realizace zakázky

 • nabídka nemovitosti
 • organizace prohlídky nemovitostí
 • průběžná komunikace s klientem
 • blokace nabídky nemovitosti
 • příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou
 • asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou
 • vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
 • doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno

Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+