Jaké příjmy banky akceptují při žádosti o hypotéku?

06.12.2019 /

Již rok platí přísné pravidlo stanovené Českou národní bankou, kterým se hypoteční banky řídí: maximální možný součet všech úvěrových splátek je 45 % čistého měsíčního příjmu a zároveň maximální výše všech úvěrů je devítinásobek čistého ročního příjmu. Splnit je potřeba oba tyto parametry. Pokud je vás více, příjmy se sečtou. Pokud již máte nějaké úvěry, odečtěte je od výsledku. Počítají se i kreditní karty a kontokorenty.

Banky akceptují velké množství příjmů, ale ne zcela všechny a v plné míře. Se kterými příjmy tedy můžeme počítat a se kterými nikoliv?

Příjem ze zaměstnání

Jedná se o nejobvyklejší příjem. Je zapotřebí, abyste pracovali minimálně 3 měsíce a nebyli ve zkušební ani výpovědní době. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, lze to také v některých případech akceptovat. Příjem má chodit pravidelně a nejlépe na váš běžný účet. Banky chtějí doložit výpisy z účtu s viditelnou příchozí mzdou. Pokud tomu tak není, je potřeba příjem individuálně posoudit.

Příjem z podnikání na základě živnostenského listu

Druhým nejobvyklejším příjmem je příjem vypočítaný z vlastního podnikání. Je zapotřebí obvykle doložit daňové přiznání za poslední dva roky. V tomto případě si lze těžko příjem spočítat doma, protože každá banka počítá akceptovatelný příjem jinak. Minimálně jedno daňové přiznání již musí být podané. Výjimkou může být to, že jste byli ve stejné firmě zaměstnáni a přešli jste na živnost. Náplň práce a odesílatel peněz se v tomto případě nesmí změnit.

Příjem z vlastní společnosti

Tyto příjmy se posuzují individuálně. Vždy je zapotřebí doložit daňová přiznání firmy za poslední dva roky včetně všech příloh. „V tomto případě je nejlepší obrátit se na hypotečního specialistu, který spočítá možné varianty v různých bankách,“ říká Anna Kendíková ze společnosti HYPOASISTENT. Banky mohou vzít v úvahu různé možnosti příjmu: výplatu mzdy z vlastní společnosti, rozdělený zisk, ale existují i další varianty.

Příjem z pronájmu

Tento příjem banky uznávají v určité procentuální výši. Je zapotřebí doložit nájemní smlouvy a daňová přiznání. Pokud vám tento příjem nechodí ještě rok, a tedy jste nepodávali daňové přiznání, lze nájem akceptovat také, ale banky započítají nižší procento z tohoto příjmu a budou chtít vidět výpisy z účtu s tímto příjmem.

Příjem z budoucího pronájmu

Pokud si kupujete nemovitost na investici a budete ji pronajímat, lze tento příjem rovněž počítat. Banky ale uznávají nižší částku a maximální úvěr bude do 60 % hodnoty nemovitosti.

Příjem ze zahraničí

Banky tento příjem počítají individuálně. Rozhodující je, ze které země tento příjem máte. Banky odečtou 15 % až 20 % z příjmu za kurzovní riziko. Posouzení je individuální a příjem se akceptuje častěji jen ze zaměstnání, výjimečně i z podnikání. Příjem z pronájmu ze zahraničí banky neakceptují.

Příjem z rodičovského příspěvku a další příjmy

Banky tyto příjmy akceptují, často však v limitované výši. Může se jednat například o výživné, invalidní, sirotčí, starobní či vdovský důchod, příspěvek na bydlení pro vojáky a výsluhový příspěvek, příspěvek na péči, trvalé náhrady za ztrátu výdělku, cestovní náhrady, příjem z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti, dále se může jednat o odměnu pěstouna či příjmy z kapitálového majetku.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+