Smart cities – chytrá města. Zásadní důvody, proč je podporovat

09.12.2019 /

Chytrá města jsou trendem budoucnosti. Stejně jako mohou lidstvo obohatit, mohou mu i významně uškodit. Pokud by se vycházelo ze skutečných potřeb lidí, na základě čehož by se následně zaváděly digitální nástroje, které tyto potřeby mohou uspokojit, pak by mohly být přínosem. Stejný názor má i Australan Chris Vejn, který se plánováním inteligentních měst po celém světě zabývá již desítky let. Zaměřili jsme se na důvody, proč chytrá města potřebujeme.

Kvalitní infrastruktura

Pokud se problematikou zabýváte, jistě víte, že jedním z hlavních cílů výstavby je vytvořit pro lidi skvělou infrastrukturu. Ta zahrnuje vodovodní a kanalizační služby, dodávky elektřiny a další. Informace z infrastruktury jsou v takových případech shromažďovány prostřednictvím detektorů například plynu či elektřiny a dalších analytik, které jsou pečlivě zapracovávány do malých sítí a zaváděny do počítačů.

Chytrá řešení

Chytrá města – to jsou především chytrá řešení, která nabízejí. Patří sem jednoznačně zpřístupnění údajů, ke kterým bychom se dříve jen stěží dostali. Tato data zpracovávají a na základě vyhodnocení a s pomocí speciálních programů se následně starají o bezchybné zabezpečení mnoha služeb, například o zpracování odpadních vod, sledují kvalitu vody apod.

Podpora rozvoje aktivit

Dalším pozitivním důvodem je fakt, že chytrá města zvyšují rozvojové aktivity daného regionu. To se týká například výstavby nových škol, nákupních, zábavních, sportovních a dalších center. Veškeré podobné činnosti jsou považované za prospěšné, a to lidem, vládě a nakonec i životnímu prostředí.

Zajištění bydlení

Jedním z hlavních cílů chytrých měst je zajistit všem bydlení. Obecně panuje celosvětový trend, že se lidé přesouvají z vesnic do aglomerací. Těm ovšem díky tomu začíná docházet životní prostor, stejně jako volné bytové jednotky a parcely pro výstavbu dalších domů a bytů. I v tomto ohledu mohou být chytrá města řešením. Díky nim vznikají velmi individuální modely udržitelného bydlení, které mají naději na přežití a do budoucna slibují dokonce dlouhodobý úspěch.

Podpora a zvyšování zaměstnanosti

Ačkoli u nás problém nezaměstnanosti v současné době není, ve světě je tomu jinak. Z tohoto úhlu pohledu nabízejí chytrá města všem svým obyvatelům mnoho výhod a také nových příležitostí. Díky nim vznikají i nová pracovní místa a uvolňují se ta stará. Zvyšuje se poptávka po práci a klesá nezaměstnanost. Už jen projektování nebo třeba samotná výstavba smart cities vyžaduje mnoho chytrých mozků a šikovných rukou.

Sám Chris Vejn tvrdí, že lidstvo jako celek potřebuje provést změny v systémech, infrastruktuře a postojích, aby si uvědomilo výhody, které jsou klíčové pro udržitelnost měst. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba ještě nějaký čas, neboť musí společně spolupracovat prvotně vlády, průmysl a společnost. Jedině tak lze zajistit inteligentní přechod na inteligentní města. V případě, že se díváme na koncept smart cities z tohoto úhlu pohledu, může se jejich plánování a výstavba stát významným nástrojem ke stmelování současné roztříštěné společnosti.

Smart cities jdou ruku v ruce s urbanizací. Lidem zajistí vyšší životní úroveň. Jednotlivé kroky a procesy vedou k zefektivnění funkčnosti města a zvýšení dostupnosti pro jeho obyvatele.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+