Realitní makléři očekávají účinnost zákona

31.01.2020 /

JUDr. Oldřich Platil - právník specializující se na realitní právo, zapsaný mediátor u Ministerstva spravedlnosti ČR - Na přípravě zákona se podílel již od roku 2012 při prvních setkáních profesních sdružení a MMR. Byl konzultantem při analýze variant zákona pro Legislativní radu vlády. K tématu zákona pravidelně vystupuje na odborných konferencích a regionálních školeních. Je lektorem práva a zapsaným mediátorem. Publikuje a veřejně se angažuje v problematice vývoje realitního trhu v ČR.

Na prahu nového desetiletí čeká realitní zprostředkovatele zásadní změna. Realitní trh se po mnoha letech marné snahy dočká zákonné regulace. Jak se norma dotkne práce realitních makléřů a zda pomůže zvýšit důvěru veřejnosti v jejich práci, na to jsme se zeptali JUDr. Oldřicha Platila, majitele realitní skupiny INSTINKT, který k tématu zákona pravidelně vystupuje na odborných konferencích.

Vnímáte regulaci práce realitních makléřů jako krok správným směrem?

Slovo regulace ve společnosti obecně vyvolává dojem, že něco, co se vymyká běžným pořádkům, je potřeba omezit. Dnes se slovo regulace běžně používá jako synonymum pro zákazy. A takto já novou normu nevnímám. Zákon pro mě představuje spíše způsob, jak práci zprostředkovatelů konkrétně definovat, jaké má mít parametry, jak jsou nastavena práva a povinnosti účastníků realitní transakce.

Co tedy přináší klientům realitních kanceláří?

V první řadě má zákon veřejnosti garantovat, že realitní zprostředkovatel je odborně způsobilá osoba, která pod dohledem státních orgánů vykonává realitní služby. Díky povinnému pojištění odpovědnosti i řadě povinností, které musí splnit ve vztahu ke klientovi, dává zákon veřejnosti jasně najevo, že realizace transakce přes realitního zprostředkovatele je nejbezpečnější cestou.

O tom dosud mnozí pochybují a raději realizují prodeje a pronájmy na vlastní pěst.

Jistě, protože neviděli v práci makléře žádný přínos. Znám příběhy, kdy prodavač vánočních kaprů po svátcích začal prodávat nemovitosti. Veřejnost viděla, že realitními makléři se můžou stát i oni ze dne na den bez jakýchkoliv znalostí. Svěřit pak někomu takovému k prodeji svůj milionový majetek postrádalo smysl.

Myslíte, že toto zákon změní?

Jednoznačně, byť to není otázka měsíců, ale let. Zejména v západních zemích je práce realitních zprostředkovatelů prestižním zaměstnáním. Díky náročné kvalifikaci a pravidelným zkouškám mají klienti v práci makléřů velkou důvěru, a k tomuto doufám směřujeme i u nás.

Co konkrétně vidíte jako největší pozitivum zákona?

Zlomový přínos vidím v povinnosti sjednat ke každému zprostředkování písemnou smlouvu. Byť by to mělo být zcela přirozené, dnes je to spíše výjimkou. Veřejnost musí být s tímto seznámena a písemnou formu zprostředkovatelské smlouvy brát jako běžnou věc. Omezí to duplicitu nabídek i situace, kdy někdo nabízí nemovitosti bez vědomí majitele. Tento přínos bude okamžitý a těším se na něj.

Zákon má i řadu kritiků, kde vidíte nedostatky vy?

Četl jsem důvodovou zprávu a za ta léta i mnohé verze zákona. Bohužel tím, jak se zákon vyvíjel, byl cítit tlak některé povinnosti otupit a jiné do zákona vměstnat na poslední chvíli. To vede k některým výkladovým nejasnostem, které musí vyčistit budoucí novela či sama praxe. Jezdím po republice a na každém školení k zákonu zaznívají desítky otázek makléřů nespokojených s výkladem některých ustanovení. Pro mnohé z nich bude těžké se novým podmínkám přizpůsobit. Zvládnou-li ale využít maximum ze zákona ve svůj prospěch, věřím, že jejich práce nabere úplně jinou energii.

INSTINKT REALITY s.r.o.
www.instinkt-reality.cz

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+