Co nás čeká při čerpání hypotéky

04.02.2020 /

Hypotéka je po doložení všech dokumentů schválená, úvěrové smlouvy podepsané – to je jen první část hypotečního koloběhu. Druhou částí je čerpání hypotéky.

Čerpání hypotéky je proces, kdy je třeba splnit určité podmínky uvedené v úvěrové smlouvě, a jeho výsledkem je uvolnění finančních prostředků z hypoteční banky na cílový účet. U každého klienta jsou podmínky nastaveny individuálně dle daného případu.

Je důležité si uvědomit, že po podpisu hypotéky banka peníze ihned neuvolňuje. Proces čerpání má určitou časovou náročnost, která závisí na součinnosti jak klienta, tak i dalších subjektů, kterými mohou být např. pojišťovna, katastr nemovitostí, banka, finanční úřad, stavební úřad.

Mezi základní dokumenty, které se bance pro čerpání předkládají, patří zástavní smlouvy včetně návrhu na vklad zástavní smlouvy. Tyto dokumenty klientovi předá banka společně s úvěrovými smlouvami. Může k tomu dojít i později, a to v případě, kdy právní stav ještě nedovoluje zástavní smlouvy sepsat. Klient obdrží několik paré těchto smluv. Zástavní smlouva včetně návrhu na vklad se vkládá na příslušný katastrální úřad. Další podepsaná smlouva se předává bance a ostatní jsou pro účastníky hypotečního úvěru. Podpisy na zástavních smlouvách pro katastrální úřad a banku je nutné úředně ověřit.

Dalším základním dokumentem je potvrzení o zaplacení vlastních zdrojů klienta na daný účel. Toto klient obvykle dokládá výpisem z účtu. Banka potřebuje dále doložit, pokud nebylo dodáno ke schválení, účel úvěru, tzn. podepsanou budoucí kupní smlouvu, kupní smlouvu, smlouvu o dílo apod. Banka požaduje také předložit pojistnou smlouvu na nemovitost. Výše pojistné částky a rizika, na která má být nemovitost pojištěna, vám banka sdělí. Toto se však netýká samostatných pozemků.

Jak již bylo řečeno, banka stanovuje podmínky čerpání dle daného případu. Můžeme se setkat také s požadavky jako jsou: předložení kolaudačního souhlasu, smlouva o advokátní, notářské či bankovní úschově, u živnostníků např. aktuální doklad o vypořádání dluhů a povinností vůči státu potvrzeného příslušným finančním úřadem, tzv. potvrzení o bezdlužnosti, potvrzení o splacení určitého závazku, který nebyl počítán do výdajů klienta, apod.

Klient může čerpat jednorázově nebo postupně, např. u výstaveb nebo developerských projektů, které mají splátkový kalendář nastavený dle určité prostavěnosti. Čerpá se vždy na účet uvedený ve smlouvě nebo u výstaveb svépomocí přímo na účet klienta.

Proces vyřízení a čerpání hypotečního úvěru je poměrně složitý a časově náročný, ale v jakékoli dobré hypoteční společnosti, která hypotéky zprostředkovává, vám velice rádi s celým hypotečním procesem včetně čerpání pomohou. S touto pomocí vše probíhá snadněji, rychleji a hlavně k maximální spokojenosti všech klientů.

HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+