Rok 2020 očima realitních odborníků. Tolik změn najednou už dlouho nebylo

06.02.2020 /

Rok 2020 je určitým zásadním milníkem z dlouhodobého pohledu na realitní trh. Přinese mnoho změn a ty nevyplývají pouze z novely zákona o realitním zprostředkování. Bude toho mnohem více. Pojďme si společně shrnout ty nejzásadnější a jejich dopad na běžnou praxi.

Zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru

Jednou z prvních novinek tohoto roku je navýšení poplatku za zápis do katastru nemovitostí. Avizované zdvojnásobení poplatků za návrh na vklad do katastru nemovitostí nakonec sněmovna schválila. Týká se tedy všech, kdo potřebují tento krok udělat. Nově se tedy platí 2 000 korun za tento zápis.

Zákon o realitním zprostředkování

Pro realitní profesionály ovšem nastanou nová pravidla. A to díky platné novele zákona o realitním zprostředkování, které se podrobně věnujeme v samostatném článku. Ve zkratce dochází k několika zásadním změnám. Realitní činnost by měla být transparentnější. Profesionálové by měli být proškolení a s praxí. Živnost přechází z volné na vázanou. Smlouva o zprostředkování musí mít nově písemnou formu. Dále také nesmí být na shodné listině jako kupní smlouva a nesmí vám jako klientovi uložit povinnost uzavřít realitní smlouvu. V praxi to znamená, že zprostředkovatelská smlouva bude muset být uzavřena před případnou smlouvou o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvou. Smlouvy mají další zásadní pravidla. Například ve zprostředkovatelské smlouvě určitě nesmí chybět označení nemovitosti, vč. výpisu z katastru nemovitostí, výše kupní ceny nebo nájmu, přesně stanovená výše provize nebo způsob jejího určení. V praxi to znamená, že smlouva bude muset obsahovat i základní parametry vyhledávané nemovitosti včetně kupní ceny. Podrobnosti o změnách v zákoně se dočtete na následujících stránkách.

Developerské společnosti jsou mimo zákon

Zní to trochu nadneseně, ale v podstatě je to tak. Zákon o realitním zprostředkování totiž nereguluje developery. Ale ne pouze ty, nýbrž ani investiční společnosti či osoby prodávající nebo spravující vlastní nemovitosti. Tyto subjekty, které podnikaly v rámci dosavadní volné živnosti, budou dále podnikat se změněnou živností s názvem Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti. Stejně tak zákon nereguluje subjekty, které poskytují pouze inzerci nemovitostí.

Avizované ekologické novely

Další změny v tomto roce vyplývají z ekologických novel, které také vstoupily nebo vstoupí v platnost začátkem tohoto roku. Jednou z nich je novela stavebního zákona, která by od prvního února měla zjednodušit povolování vodních děl do plochy 20 tisíc metrů čtverečních a terénních úprav k zadržování vody. Jde o opatření, které by mělo být řešením dlouhodobého klimatického sucha.

Lidé nedosáhnout na své vysněné bydlení

Další, tentokrát ne příliš pozitivní, změnou je, že mnoho mladých lidí, kteří se letos budou ucházet o hypoteční úvěr, na tento nedosáhnou. Bude jich dokonce většina, jak ukázal loňský průzkum NMS Market Research. Problém je, že tito lidé mají příliš malé vlastní úspory.

Hned od ledna došlo k osvobození od daně z nemovitosti u tzv. zásadních krajinných prvků. Do této skupiny patří např. dřeviny, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop mokřad – v případě, že jsou tyto evidovány v evidenci ekologicky významných prvků. Tato změna se vztahuje i na ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně, pozemky nepoužívané k podnikání mimo zastavěné území. Konkrétní příklady přesně definuje novela. Doporučujeme, pokud se vás to týká a chcete ušetřit, zjistit si podrobnosti k této novele.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+