Změna předkupního práva. Novelu schválila sněmovna

04.03.2020 /

Podle nového občanského zákoníku se obnovilo předkupní právo, které nyní výrazně komplikuje prodej některých nemovitostí. Blýská se ale na lepší časy, neboť sněmovna 17. února schválila novelu zákona, která toto hodně mění. Jak to v praxi funguje a co se upraví?

Vrácení omezení předkupního práva

Podle novely zákona, kterou sněmovna schválila, by se mělo vrátit významné omezení předkupního práva. To, které platilo před pěti lety v souvislosti s civilním kodexem. Původně se vláda zabývala návrhem, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo na parkovací stání v bytových domech. Tedy v případech, kde dochází k nejčastějším problémům a průtahům při prodeji nemovitostí. Předloha, kterou sněmovna schválila, ted putuje do senátu.

Garáže i sklepy

Předkupní právo komplikuje mnoho obchodních transakcí. Nejčastěji při obchodování s byty v bytových domech, ke kterým patří nejen parkovací stání, ale často i sklepní prostor apod. Prodávající je ze zákona povinen nabídnout tyto prostory dalším spoluvlastníkům, a to přednostně. Pokud tito projeví o tento prostor zájem, má prodávající povinnost prodat tyto prostory onomu zájemci. Vznikají i další komplikace a průtahy. Vlastníci bytových jednotek, tedy spoluvlastníci takových společných prostor, bývají často cizinci, kteří si pořídili byty na investici. I ty je třeba obeslat. Prodávajícímu tak vznikají nemalé náklady navíc a samozřejmě to zabere i patřičný čas. Pokud navrhované změny senát přijme, odpadla by tato povinnost nabízet podíly dalším obyvatelům domu přednostně.

Co se tedy děje

Sněmovna na návrh ústavněprávního výboru podpořila úpravu, která v podstatě bude znamenat opětovné zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům. K jeho obnovení došlo v roce 2018. Omezilo se však pouze na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku prakticky ovlivnit. Aktuálně by právo mělo být podle novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví.

Podle schváleného návrhu bude muset vlastník bytu v bytovém domě hlásit počet lidí, kteří například při krátkodobých pronájmech nemovitost užívají. Tato informace by měla sloužit k vyúčtování služeb. Předloha také sjednotí formu přijetí změn stanov společenství vlastníků jednotek.

Stavební úpravy se budou hlásit

Další povinností vlastníka bytu bude oznámit veškeré zamýšlené stavební úpravy uvnitř nemovitosti. A tato povinnost se bude vztahovat dokonce i na úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Vlastník nemovitosti bude muset nově podle schváleného pozměňovacího návrhu výboru předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+