Systémy generálního a hlavního klíče

07.12.2022 /

Vyměňte těžký svazek klíčů za jediný klíč.

Také už vás unavuje neustále s sebou tahat těžký svazek klíčů? Ať už jste správcem bytového domu, firemního objektu nebo třeba areálu školy, ustavičné nošení všech klíčů od jednotlivých dveří a hledání toho správného klíče je únavné. Vyzkoušejte raději systém generálního klíče a odemkněte všechny dveře, které potřebujete, stejným klíčem!

Systém generálního a hlavního klíče je způsob zabezpečení objektu, kde je potřeba, aby jednotlivé osoby měly přístup pouze do určitých dveří. Každá osoba dostane pouze jeden klíč, kterým odemkne všechny dveře, kam má přidělený přístup, ale žádné jiné. Rozsáhlé objekty mohou využít plnohodnotný systém generálního a hlavního klíče, u budov s menším počtem vstupů postačí jeho zjednodušené varianty, princip je však vždy stejný.

Oproti běžné situaci, kdy je nutné mít od každých dveří samostatný klíč, je tento systém pohodlnější pro uživatele i správce a klíčové hospodářství je přehlednější. Zredukováním počtu potřebných klíčů se zároveň výrazně snižují náklady.

V rámci systému může existovat více hlavních klíčů, které odemknou určitou skupinu dveří (např. všechny dveře na daném patře). Generální klíč potom odemkne všechny dveře v objektu. Je tak usnadněn přístup například pro údržbu, opravy či úklid. Možnost okamžitého zpřístupnění celého objektu je však klíčová především v případě mimořádné události, například požáru. U všech nových komerčních objektů je již instalace systému generálního klíče pro zajištění přístupu jednotek Hasičského záchranného sboru povinná.

Pro systémy generálního klíče se doporučuje používat kvalitní cylindrické vložky s bezpečnostní certifikací a s klíči, které se na trhu běžně nevyskytují. Jelikož klíč není na trhu volně k dostání, je zabráněno neoprávněnému zkopírování klíče.

Systémy generálního klíče jsou vhodné pro objekty všech typů a velikostí, od firemních provozoven, přes administrativní budovy nebo průmyslové objekty, až například po areály škol či nemocnic.

Autor příspěvku:

Google+