Daň z nemovitosti za rok 2019. Termíny a pravidla. Co byste měli vědět?

02.01.2019 /

Je tu konec roku, a tak je na místě si říci, jak to bude s daní z nemovitých věcí pro rok 2019. Daň z nemovitých věcí tvoří obecně daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou tedy pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby a byty nebo nebytové prostory. Přiznání k dani se každopádně odevzdává do konce ledna 2019. Shrňme si tedy včas všechno, co potřebujete k tomuto tématu vědět a budete muset udělat.

První a zásadní informací je, že se daň z nemovitosti přiznává a zároveň také platí dopředu. Znamená to tedy, že se přiznání za rok 2019 podává do 31. ledna 2019. Povinnost ho odevzdat má každý, kdo se v roce 2018 stal vlastníkem nemovitosti. Ale zároveň i ten, kdo tento rok zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznal už dříve. Rozhodující přitom je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2019. Ten také podává daňové přiznání a platí daň za rok 2019. V případě pozemku platí pravidlo, že uživatel pozemku hradí daň místo vlastníka, v případě, že je vlastník neznámý.

Nové přiznání. Kdo ho podává?

Pokud se změnily parametry, které ovlivňují výpočet daně, musíte podat nové daňové přiznání. Jde o případy, kdy jste např. v roce 2018 kolaudovali stavbu, přistavovali, měnili rozlohu pozemku nebo z něj udělali stavební parcelu. Stejně tak musíte daňové přiznání odevzdat i tehdy, když v jednom kraji vlastníte více nemovitostí a některou z nich jste letos prodali. Jestliže jste na území jednoho kraje vlastnili jen jednu nemovitost, kterou jste v tomto roce prodali, nemusíte daňové přiznání v roce 2019 podávat. Máte však povinnost finančnímu úřadu do konce ledna prodej nemovitosti písemně oznámit.

Kdy můžete být v klidu

V případě, že u vás tento rok nedošlo k žádné zásadní změně, můžete být klidní. Daňové přiznání se opakovaně v takových případech nepodává. A neovlivňuje to ani změna koeficientu platného pro danou obec, kde se vaše nemovitost nachází. Finanční úřad si při výpočtu daně tuto změnu sám automaticky započítá a pošle vám aktuální složenku jako každý rok. Pokud nechodí tato platba složenkou, dostanete e-mail nebo si daň úřad strhne přes SIPO.

Kdy máte více času

Existuje ještě jeden případ, kdy máte trochu více času na odevzdání daňového přiznání. Konkrétně tři měsíce navíc. To se týká případů, kdy jste v roce 2018 nabyli do vlastnictví nemovitost nebo ji upravovali způsobem, který ovlivňuje výpočet daně, a o zápis změn do katastru nemovitostí jste zažádali ještě v tomto roce, přičemž se zápis fakticky uskuteční až v roce 2019. Pak máte na odevzdání daňového přiznání týkajícího se daně z nemovitosti tři měsíce po konci měsíce, kdy se zmíněné úpravy zanesou do katastru.

Kde daňové přiznání odevzdat?

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete odevzdat samozřejmě osobně, a to na na příslušném územním pracovišti. Stejně tak ho lze poslat poštou nebo elektronicky. Pokud vlastníte datovou schránku, podáváte přiznání povinně elektronickou cestou.

Co se stane, když se opozdíte

Za datum podání daňového přiznání se považuje den, kdy jste ho odeslali – elektronicky nebo na poště podle razítka. Čas máte ještě 5 pracovních dnů po termínu. Tehdy vám to projde ještě bez sankce. Po této lhůtě musíte zaplatit za každý následující den prodlení pokutu ve výši 0,05 procenta vyměřené daně. Sankce však nemůže být vyšší než 5 % daně a zároveň nesmí přesáhnout 300 000 korun. Finanční úřad odpouští pokutu do 200 korun. Pokud pošlete nebo doručíte přiznání do 30 dnů po uplynutí stanovené lhůty a nemáte u finančního úřadu jiné resty v daném kalendářním roce, pak bude pokuta poloviční. Pokud daňové přiznání nepošlete vůbec, počítá se pokuta stejně, jen zaplatíte minimálně 500 korun.

Štítky:

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+