Jak na hypotéku pro podnikatele a živnostníky?

05.07.2019 /

Živnostníci a podnikatelé to často nemívají lehké. A to nejen, když potřebují peníze na rozvoj svého podnikání, ale zvláště, když si chtějí pořídit vlastní bydlení. Zaměstnanci v takovém případě doloží jen potvrzení od zaměstnavatele a výpis z účtu – a hypotéka je téměř připravená k podpisu. Co ale musí bance předložit pro schválení živnostník?

Pro schválení je zapotřebí doložit daňové přiznání za poslední dva roky s razítkem finančního úřadu nebo dodejkou z podatelny a také doklady o zaplacení daní za oba roky. Pokud bylo nutné platit zálohy, obvykle banka vyžaduje i doklady o úhradě těchto záloh. Zaplacení daně je možné doložit buď potvrzením finančního úřadu, pokud platba proběhla v hotovosti, nebo potvrzením o zaúčtované transakci z internetového bankovnictví, pokud se jednalo o bezhotovostní platbu převodem. Než banka odešle peníze z hypotéky, bude navíc zapotřebí doložit aktuální bezdlužnost z finančního úřadu. Tato bezdlužnost má v bance platnost 60 nebo 90 dní.

U příjmu z podnikání je vždy důležité, aby podnikání aktuálně trvalo. Pokud došlo k přerušení živnosti nebo k jinému způsobu ukončení podnikání, není možné z něj pro účely hypotéky uznat příjem.

Jak banka spočítá můj příjem?

Každá banka má na propočet speciální kalkulaci. V různých bankách tak bude příjem živnostníka vycházet odlišně. Pokud využíváte paušál, některé banky k tomu umí přihlédnout a započítají vyšší částku příjmu, než kdyby se spočetl jen čistý zisk ze základu daně. Obtížnější situací je, pokud živnostník v daňovém přiznání udává skutečně vynaložené náklady. „Vždy však počítáme různé varianty, abychom zjistili, která vychází pro klienta nejlépe,“ říká Anna Kendíková ze společnosti HYPOASISTENT.

Co když byl můj příjem v loňském roce výrazně vyšší než příjem předchozího roku? Dokáže banka počítat jen výsledek loňského roku? Obecná odpověď neexistuje, protože i k této otázce přistupují různé banky odlišným způsobem. Každá banka má svůj vlastní propočet a některá banka příjem pouze zprůměruje.

Existují dále některé profese, kde příjem lze počítat nejen z daňového přiznání, ale z obratů na běžném účtu. Jedná se například o doktory, zubaře, advokáty a další. V tomto případě byste měli mít adekvátní příjem na účtu a bance prohlásíte, že příjem pobíráte.

Podnikám přes své s.r.o. – může prokázat příjem jen moje společnost?

Ano, některé banky umí vypočítat příjem přímo z vašeho s.r.o. Zohledňuje se hlavně zisk společnosti, tržby a další ukazatele. Pro získání hypotéky si tak ani nemusíte vyplácet vysokou mzdu. Alternativně lze příjem spočítat z rozděleného zisku. Pokud máte záporný vlastní kapitál, pak banka příjem z této společnosti obvykle neuznává. Tyto případy se vždy posuzují individuálně. „Pro výpočet potřebujeme daňové přiznání společnosti za poslední dva roky včetně všech příloh (rozvaha, výsledovka…),“ upozorňuje Anna Kendíková z HYPOASISTENT. Pro schválení bude zapotřebí obdobně, jako u příjmu z podnikání na živnost, doložit daňová přiznání za poslední dva roky s podacím razítkem nebo dodejkou a také doklady o zaplacení daně.

Jsem zaměstnanec ve svém vlastním s.r.o. a vyplácím si vysokou mzdu. Uzná mi banka jakoukoliv výši mzdy? Můžu si přece vyplácet, kolik zrovna potřebuji.

Pokud prokazujeme zaměstnanecký příjem ze své vlastní společnosti, banka si vyžádá daňová přiznání společnosti za poslední dva roky včetně příloh. Zhodnotí bonitu a ziskovost firmy a individuálně posoudí, zdali má firma dostatečné příjmy na to, aby tak vysoký příjem dlouhodobě vyplácela. „Pokud si chcete vyplácet kvůli hypotéce vysoký příjem jen pár měsíců, nejedná se o žádný dobrý nápad. Je lepší doložit daňová přiznání firmy a spočítat z ní příjem napřímo,“ dodává hypoteční specialistka Anna Kendíková z HYPOASISTENT.

Podnikám teprve půl roku, mohu si vzít hypotéku?

Pokud jste byli zaměstnáni ve firmě, ve které jste se domluvili, že přejdete na živnost a budete se stejnou firmou spolupracovat i nadále, pak je možné tento příjem uznat téměř okamžitě. Pokud tomu tak není, je potřeba počkat, až podáte daňové přiznání, ve kterém bude příjem minimálně za 6 měsíců. Začátek se počítá od data vzniku živnosti.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+