Daň z nemovitých věcí. Kdo je v roce 2020 osvobozen od daně?

24.03.2020 /

S blížícím se datem odvodu daní je na místě zopakovat některé věci, které byste měli vědět, pokud jste se stali majiteli nemovitosti nebo pozemku. Právě v oblasti daně z nemovitých věcí nastalo v loňském roce i nyní v lednu 2020 několik zásadních změn, které by mohly znamenat to, že nemusíte podávat daňové přiznání tak, jak tomu bylo dříve. Na koho se tyto nové podmínky vztahují?

První změny začaly platit už koncem loňského roku. S ohledem na tento fakt, nebudou muset někteří majitelé nemovitostí podat daňové přiznání. Pojďme si říci od začátku, co platí už od roku 2019. První změnu přinesl již listopad 2019, kdy vstoupila v platnost novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Ta rozšířila okruh poplatníků osvobozených od daně o ty, kteří si koupili byt v rodinném domě. Do listopadu se toto osvobození vztahovalo pouze na kupující byt v bytovém domě. Zákon konkrétně říká, že jsou osvobozeni od daně poplatníci, kteří poprvé uplatnili nabytí vlastnického práva k dokončené nebo používané jednotce.

Od 1. listopadu 2019

Pozor, jak jsme uvedli, změny se vztahují pouze na ty případy, kdy jde o úplatné nabytí vlastnického práva od 1. listopadu 2019. Pokud dojde ke splnění podmínek výše, je třeba splnit ještě i další podmínky. Které? Pro účely osvobození od daně musí bytová jednotka, o kterou se jedná, splňovat podmínku, že nejde a ani nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, které jsou společně s bytovou jednotkou užívané. Stejně tak nezahrnuje tyto prostory vzniklé výstavbou, nástavbou, přestavbou nebo stavební úpravou tohoto domu. Výjimkou jsou případy, kdy došlo jen o rozdělení nebo naopak sloučení původních jednotek.

Stejně tak nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep či komoru, které jsou užívané společně s bytem, tedy prostor vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru. Jednou z podmínek je také to, že k nabytí vlastnického práva k bytu musí dojít do pěti let ode dne dokončení nebo začátku užívání konkrétní bytové jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou. Pokud se v problematice špatně orientujete, bude lepší zeptat se na finančním úřadě nebo realitního či finančního experta, aby vám vše objasnil pro váš konkrétní případ. Kontaky najdete na našem webu Realcity.cz.

Osvobození od daně i pro poplatníky vlastnící pozemky

Od ledna 2020 došlo také o rozšíření skupiny poplatníků osvobozených od daně i o ty, kteří vlastní pozemky, přesněji řečeno krajinné prvky na nich. V praxi to znamená, že platí pravidlo, že daň z pozemků nemusí platit poplatníci pozemků, na kterých se nachází ochranné pásmo vodního zdroje prvního stupně, krajinný prvek v podobě skupiny dřevin, stromořadí, tzv. travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad. To vše za předpokladu, že výše uvedený prvek nebo prvky jsou řádně evidované v evidenci ekologicky významných prvků podle platných zákonů.

Štítky: ,

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+