Jak lze zajistit stabilní napájení větších budov?

04.04.2023 /

Jak vybrat generátor pro váš domov, kemp, pro objekty rozestavěné nebo pro místa, kde je nutné zajistit neustálý zdroj elektřiny? Taková místa jsou především nemocnice, výrobny, atd. Elektrocentrála bude užitečná, když není přímý přístup k elektrické síti nebo dojde k nečekaným výpadkům proudu.

Jaká je funkce elektrocentrály?

Elektrocentrála jak název napovídá – zařízení sloužící k výrobě elektřiny. Dá se dokonce říci, že jde o vaši vlastní elektrárnu, která v nouzi napájí všechna zařízení, zabezpečovací systémy a dokonce i účinné elektrické nářadí. Jak funguje elektrocentrála? Jednoduše řečeno, domácí či průmyslová elektrocentrála přeměňuje mechanickou energii (vznikající spalováním paliva) na elektrickou energii, tedy střídavý proud.

Palivem může být v závislosti na modelu a jeho výkonu: motorová nafta, benzín nebo správně připravená směs benzínu a oleje, určená pro dvoudobé motory. Princip fungování samotného agregátu je poměrně jednoduchý. Spalovací motor roztáčí synchronní generátor. Ta zase vyrábí elektřinu. Proud je přenášen do zásuvek generátoru – z nich můžete přímo napájet elektrická zařízení.

Typy elektrocentrál

Pro domácí použití jsou vhodné elektrocentrály s malými rozměry a odpovídajícím nižším výkonem. U přístrojů vyrábějících střídavý proud se zjišťuje tzv. zdánlivý výkon, jehož jednotkou je voltampér. Elektrocentrála bude nejužitečnější v domácnostech vybavených tepelnými čerpadly a topnými rohožemi. Pokud se jedná o model s dostatečným výkonem, poskytne domácnosti teplo.

Pořízení elektrocentrály by měli zvážit i zemědělci a živnostníci. Generátor jim umožní pracovat i při dlouhodobých výpadcích proudu. Stačí si předem připravit a zajistit zásobu paliva. Důležité je, že generátor používaný např. při přírodních katastrofách by měl být přizpůsoben nepřetržitému provozu.

Při samotné stavbě si můžete koupit nebo pronajmout elektrocentrálu a mít elektřinu hned. Výkon generátoru se obvykle vyjadřuje v kilovoltampérech (kVA), což je ekvivalent kilowattů (kW) u jednofázových spotřebičů. Pro určení výkonu v kilowattech pro třífázový proud (který často vyžaduje zařízení staveniště) vynásobte hodnotu výrobce (v kVA) redukčním faktorem 0,8. Nová elektrocentrála je poměrně drahá, takže pokud se má používat pouze při stavbě nebo pro velké objekty, je lepší si ji pronajmout. Půjčovna elektrocentrál je spolehlivá služba.

Elektrocentrála – diesel nebo benzín?

Při výběru elektrocentrály věnujte zvláštní pozornost typu motoru, kterým je vybavena. V zásadě existují tři řešení: dvoudobý benzínový motor, čtyřdobý motor a naftový motor. Nejoblíbenější jsou jednotky vybavené benzínovým motorem. Vyznačují se poměrně vysokou kulturou práce a jsou schopni napájet zařízení doma. Oproti dieselovým modelům jsou také znatelně levnější a lehčí. Benzinové generátory však spotřebují více paliva a bývají méně odolné. Nezapomeňte použít speciální směs benzínu a oleje v generátorech s dvoudobými motory.

Elektrocentrály poháněné naftou mají jiná specifika. Zařízení tohoto typu stojí více než benzinové, ale zároveň jsou levnější na provoz, protože spotřebují méně paliva. Dieselový motor je navíc schopen vyrábět větší množství elektřiny, takže je ideální pro staveniště, farmy, průmyslové závody atd.

Autor příspěvku:

Google+