Open space nebo uzavřená kancelář?

30.10.2023 /

Kancelářské prostory představují základní kámen firemní kultury a pracovního prostředí. Výběr mezi open space a uzavřenými kancelářemi má zásadní dopad na produktivitu, spolupráci, soukromí, kreativitu, mentální zdraví, a další aspekty firemního života. Čemu dát přednost?

Open Space

Open space je charakterizován otevřeným prostředím, kde neexistují fyzické bariéry mezi zaměstnanci. Všichni jsou viditelní a dostupní. Komunikace se tak stává snazší a spontánnější. Zaměstnanci mohou snadno komunikovat a spolupracovat, což podporuje výměnu nápadů a náhledů. Otevřený prostor umožňuje efektivní využití dostupné plochy. Méně fyzických bariér znamená více pracovních stanic na jednom místě. Větší počet zaměstnanců na jednom místě obvykle znamená nižší náklady na vybavení a údržbu.
Na druhou stranu ale otevřený prostor může být hlučný a rušivý, což může negativně ovlivnit koncentraci a produktivitu. Zaměstnanci mají méně soukromí, což může vést k pocitu, že jsou neustále pozorováni a pro některé úkoly, které vyžadují hlubší koncentraci, může být open space kontraproduktivní.

Kanceláře

Uzavřené kanceláře nabízejí zaměstnancům více soukromí a tiché pracovní prostředí, což může zvýšit jejich koncentraci. V uzavřených kancelářích mají zaměstnanci možnost personalizovat své pracovní prostory podle svých potřeb a díky fyzickým bariérám jsou uzavřené kanceláře méně náchylné k vnějším rušivým vlivům.
Má to však i svou stinnou stránku. Uzavřené kanceláře mohou ztížit komunikaci mezi zaměstnanci a vést k izolaci. Vytvoření uzavřených kanceláří obvykle vyžaduje větší investice do vybavení a údržby a nedostatek otevřeného prostoru může bránit spontánní spolupráci a výměně nápadů.
Celkově platí, že volba mezi open space a uzavřenými kancelářemi by měla záviset na specifických potřebách firmy, povaze práce, a preferencích zaměstnanců. Mnoho firem upřednostňuje hybridní model, který kombinuje oba typy pracovních prostor, aby poskytl vyvážené a flexibilní pracovní prostředí.

Co vzít v úvahu při výběru kanceláří?

Velké sdílené prostory podněcují spolupráci a kreativitu, zatímco uzavřené kanceláře podporují soukromí a koncentraci. Ideální řešení závisí na povaze práce. Vedete tým grafiků a umělců, nebo partu programátorů? Každé z těchto povolání má své specifické potřeby. Pokud tedy aktuálně řešíte pronájem kanceláře, je dobré si promyslet, co by nový prostor měl splňovat.
Open space může způsobit stres a přetížení, zatímco uzavřené kanceláře mohou vést k izolaci. Kombinace obou konceptů, kde zaměstnanci mají možnost volby, může zlepšit mentální zdraví. Open space je geniální pro sdílení myšlenek, ale je v něm velmi obtížné pracovat bez vyrušování.
Svým nastavením open space zlepšuje horizontální komunikaci, zatímco uzavřené kanceláře mohou posilovat vertikální hierarchii. Tento aspekt by měl být zohledněn při stanovení firemní kultury.
Open space může být levnější než zařizování klasických kanceláří, ale vyžaduje dobře promyšlený design. Trendy zahrnují zapojení přírodních prvků a přizpůsobení pracovního prostoru novým potřebám, zejména v kontextu pandemie.
Budoucnost pravděpodobně spočívá v hybridním modelu, kde zaměstnanci budou mít možnost volit mezi open space a uzavřenými kancelářemi podle svých konkrétních potřeb.

Jak vybrat ten nejlepší typ:

Výběr by měl být založen na potřebách a povaze firmy. Důležité je také pružnost, která umožní zaměstnancům přizpůsobit svůj pracovní prostor.
Konečné rozhodnutí závisí na individuálních potřebách a kultuře organizace. Každý typ kanceláře má své výhody a nevýhody, a výzvou je najít optimální rovnováhu mezi spoluprací, soukromím, a produktivitou. Budoucí trendy a vývoj pracovního prostoru také ukazují na to, že se může změnit způsob, jakým se kancelářské prostory vnímají a využívají, zejména v kontextu nových výzev a technologických inovací.

Autor příspěvku:

Google+